NK 1260 – GAUPNE

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-149

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GAUPNE (Ref#: 3353 , Kilde: KulturNav)

GAUPNE poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Marifjæren, i Gaupne annex til Lyster prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postktr., ble underholdt fra 1.9.1864. Sirk. 26, 23.12.1864.

Navnet ble fra 1.4.1872 endret til MARIFJÆREN. Sirk. 8, 13.3.1872.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MARIFJØRA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen under Lærdal postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.3.1959 under Sogndal i Sogn postktr. Sirk. 5, 18.2.1959.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Luster komm. (Retting 3 til NP 1962).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk senere status av postktr. C.,
Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5823 MARIFJØRA ble lagt ned fra 1.7.1993. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 17, 23.6.1993.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk MARIFJØRA nytt postnr 6873.

Det ser ikke ut for at poståpneriet ble tildelt datostempel før navnet i 1872 ble endret til Marifjæren, fikk da 1-rings med stenskrift bokstaver.

(5823 / 6873)
Poståpnere/styrere:
Landh. Torp 1.9.1864.
Nils Torp 1.7.1871.
Landh. Jacob Fedt 1.11.1875.
Gårdbr. Trond Jacobsen Feet 1.12.1899.
Fru Brita Feet Næss 1.9.1915 (f. 1879).
Susanna Ness (Ness Molland) 1.4.1936 (f. 1914).
Postkass. Per Jarle Molland 1.9.1981 (f. 1951).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1864 1875 1880 1892 1902 1906 1909
Spd. 12 32
Kr 160 300 400 500 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

GAUPNE (Ref#: 3354 , Kilde: KulturNav)

GAUPNE - se også GAUPNEFJORD

---------

GAUPNEFJORD (Ref#: 3355 , Kilde: KulturNav)

GAUPNEFJORD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Gaupne, i Lyster herred, Nordre Bergenshus amt, under Lærdal postktr., ble opprettet den 1.7.1910. Sirk. 30, 27.6.1910.

Poståpneriet ble fra 15.1.1928 lagt under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra1.10.1929 igjen under Lærdal postktr. Sirk. 30, 20.9.1929.

Fra 1.3.1959 under Sogndal i Sogn postktr. Sirk. 5, 18.2.1959.

Navnet ble fra 1.10.1964 endret til GAUPNE. Sirk. 26, 25.8.1964.

Tidligere Gaupne poståpneri endret i 1872 navn til Marifjæren, og i 1921 til Marifjøra.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret GAUPNE nytt postnr 6868. Fra samme tid fikk postboksadressatene under 6868 GAUPNE tildelt postnr 6866.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5820 / 6868)
Poståpnere/styrere:
Erik H. Prestegaard 1.7.1910 (f. 1882).
Gunnar Prestegaard midlt. 15.11.1952, fast 1.3.1953 (f. 1915).
Signe Listou (Sandvik) midlt. 1.5.1958, kst. 1.8.1958, fast 1.1.1960 (f. 1923).
Per Jarle Molland 1.2.1991 (f. 1951).

Den første årlige poståpnerlønn var i 1910 kr 200,- + noe for å hente/bringe posten på kaia. I 1915 var lønnen kr 500,-.
I 1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------