NK 1260 – FROLANDS VERK

Vinnende bud: kr 47

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-170

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FROLANDS VERK (Ref#: 3137 , Kilde: KulturNav)

FROLANDS VERK poståpneri, i Froland herred, Aust-Agder fylke, under Arendal postkontor, ble opprettet 1.2.1944 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 3, 2.2.1944.
Posten til/fra stedet ble sendt med bipostruten nr 3090 Arendal -- Evje.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt
underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

4827 FROLANDS VERK postkontor C er nedlagt fra 21.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 10.10.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type og åpen stjerne ble antakelig tilsendt ved opprettelsen.

(4827)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Jens G. Espeland 1.2.1944 (f. 1893).
Lea Blankenberg 1963 (f. 1920).
Landpostbud Jan Fredrik Jørgensen 1.6.1986 (f. 1953).

---------

FROLANDS VERK (Ref#: 3138 , Kilde: KulturNav)

FROLANDS VERK brevhus - se FROLANDS VÆRK brevhus

---------

FROLANDS VÆRK (Ref#: 3139 , Kilde: KulturNav)

FROLANDS VÆRK brevhus, i Froland herred, Aust-Agder fylke, under Arendal postkontor, ble opprettet den 14.4.1930. Sirk. 14, 12.4.1930.

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til FROLANDS VERK v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Ble lagt ned og samtidig omgjort til poståpneri fra 1.2.1944.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 885 og fikk tilsendt "Kronet posthorn"-stempel medio mars 1934.

Brevhusstyrer:
Landh. Jens G. Espeland 14.10.1930 (f. 1893).

---------