NK 1260 – FOLLDAL

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-147

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FOLLDAL (Ref#: 2921 , Kilde: KulturNav)

FOLLDAL poståpneri - se FOLDALSGRUBEN poståpneri

---------

FOLDALSGRUBEN (Ref#: 2894 , Kilde: KulturNav)

FOLDALSGRUBEN poståpneri, i Lilleelvedalen herred, Hedemarken amt, under Hamar postkontor, i postruten Lilleelvdalen -- Foldalen, ble underholdt fra 1.4.1912. Sirk. 15, 25.3.1912.

Poståpneriet ble fra 1.10.1918 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.7.1923 lagt under Tynset postkontor. Sirk. 30, 30.6.1923.

Navnet ble fra 1.10.1932 endret til FOLDAL. Sirk. 24, 26.9.1932. Tidligere Foldal poståpneri fikk samtidig navnet Krokhaug.

Navnet ble 1.7.1937 endret til FOLLDAL ved Sirk. 22, 28.6.1937.

Fra 1.8.1972 ble poståpneriet lagt under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2580)
Poståpnere/styrere:
Redaktør Jon Guldal 1.4.1912.
Handelsm. Gerh. Jonassen 9.8.1912.
Olaug Olsen Indal 1.8.1920 (f. 1895).
Fru Dagny Erdahl 1.5.1921 (f. 1889). Var syk 1946 -- 1949 vikarer.
Liv Birgit Erdahl midlt. 23.4.1949, fast 1.1.1950 (f. 1914).
Posteksp. Erik Arve Nysted 1.1.1970 (f. 1944).

Årlig poståpnerlønn var:

1912 1916 1917
Kr 350 800 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------