NK 1260 – FLATTUM

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-146

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FLATTUM (Ref#: 2787 , Kilde: KulturNav)

FLATTUM underpostkontor II (3500 Hønefoss), i Ringerike komm., Buskerud fylke, under Hønefoss postområde, ble opprettet den 1.3.1973. Sirk. 7, 1.3.1973.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble underpostkontoret II gitt status av postkontor C. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk 1.6.1980 status av postkontor B. Sirk. 17, 8.5.1980.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk FLATTUM, 3500 HØNEFOSS nytt postnr 3503 HØNEFOSS.

(Flattum, 3500 / 3503 Hønefoss)
Poststyrere/postmestere:
Res.posteksp. Ellen Marie Larsen, midlertidig fra 1.3.1973 (f.1953).
Toril Folgerø 1.10.1974 (f.1950).
Førstepostkass. Finn Jonar Olerud 1.9.1979 (f.1948).
Postmester Ole Raaen 15.1.2001.

---------