NK 1260 – ETNE

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-142

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ETNE (Ref#: 2329 , Kilde: KulturNav)

ETNE - se SKONEVIG

---------

SKONEVIG (Ref#: 11252 , Kilde: KulturNav)

SKONEVIG sees først nevnt i en fortegnelse fra 1808 over poståpnerier som skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok). Senere også nevnt i portotabeller.

Ved Kgl.res. 24.10.1836 ble det opprettet en ukenktlig bipostrute, der Voss poståpneri ble satt i forbindelse med hovedpostruten Christiania -- Bergen og ved Roaldstvedt (senere Kvindherred/Terøen og Vikane) i forbindelse med hovedpostruta Bergen -- Stavanger. Videre ble det opprettet en bipostrute til SKONEVIG.

SKONEVIG var antakelig offentlig poståpneri først fra 1.5.1837.

Ved Dept.skriv av 27.8.1845 ble SKONEVIG poståpneri flyttet til Etne prestegjeld, Søndhordland fogderi, Søndre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, og navnet ble endret til ETNE.
Nytt SKONEVIG poståpneri ble opprettet 1.7.1855. Se dette!

ETNE poståpneri ble fra 1.10.1959 lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 23, 22.8.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fra 1.6.1974 gitt status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 60 og fikk datostempel tilsendt den 16.12.1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5590)
Poståpnere/postmestere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Gårdbr. Baard Larsen Flaaden notert 16.12.1858.
Kirkesanger Halvor Fosse kst. 9.12.1875.
Agronom Tollef Gravelsæter 1.8.1876.
Kirkesanger Halvor Fosse var muligens poståpner fra 4.9.1880.
Gårdbr. Reinert Olsen Hetlesæter 15.5.1881 (f. 1832).
Frk. Helene Hetlesæter var muligens midlertidig fra 15.5.1881.
Landh. og lensmann Edvard Christian Børretzen 1.1.1894 (f. 1859).
Frk. Bertine Børretzen kst. 1.5.1930 (f. 1888).
Poståpnerass. fru Herdis Ranveig Skare midlertidig fra 1.9.1953, kst. 1.3.1954, fast 1.6.1955 (f. 1912).
Postkass. Mildred Serine Stølås vikar fra 1.8.1978 (f. 1934).
Postkass. Jimmy Næs 1.10.1979 (f. 1954).
Postmester Jimmy Næs 1.5.1998 (f. 1954).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1836 1847 1872 1882 1896 1901 1906 1909 1914 1917
Spd. 4 25 36
Kr 240 400 450 550 600 700 800

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------