NK 1260 – DOWNTOWN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-117

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

DOWNTOWN (Ref#: 1809 , Kilde: KulturNav)

DOWNTOVN postfilial (3900 Porsgrunn), i Porsgrunn komm., Telemark fylke, under Porsgrunn postktr., ble opprettet i 1989 i det nye Downtown senter. Ifølge Posten salg og distribusjon var opprettelsesdatoen 3.11.1988.

Fra 1.5.1992 fikk DOWNTOWN nytt postnr 3902 PORSGRUNN. Sirk. 11, 7.4.1992.

Fra 1.7.1993 ble postfilialen selvstendig postkontor.

(3900 / 3902 Porsgrunn)
Filialstyrere/poststyrere:
Reservepersonale/kundebehandlere fra Porsgrunn postktr., fra 1989.
Poststyrer Anita Sviggum 1.7.1993.
Postmester Anita Sviggum 1.5.1998.
Postmester Liv Christin Vådal 1.5.2001.

---------