NK 1260 – BREMNES

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-137

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BREMNES (Ref#: 1209 , Kilde: KulturNav)

BREMNES - se BREMNÆS

---------

BREMNÆS (Ref#: 1211 , Kilde: KulturNav)

BREMNÆS poståpneri, i Finaas prestegjeld, Søndhordland fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 18.7.1863, med virksomhet fra 1.9.1863. Sirk. 18, 31.8.1863.

Poståpneriet var trolig først plassert på Sundstabøvaag, og flyttet i 1890-årene via Stavland til Sortland på ds.anl.stedet Øklandsvaag. Posten til stedet ble først sendt via Mosterhamn--Finaas, senere med D/S "Karmsund" for utveksling i Øklandsvaag, senere også i Urangsvaagen.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1898 skrevet BREMNES, og fra 1900 ble det opprettet landpostrute på stedet.

Fra 1.7.1908 ble poståpneriet lagt under Haugesund postktr. Sirk. 33, 19.6.1908.

Poståpneriet lå fra fra 1.1.1963 i Bømlo kommune. (Retting nr 3. til utg. 1962 av NP).

Fra 1.5.1971 lagt under Stord postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976. Status ble fra 1.6.1981 endret til postktr. B. Sirk. 18, 18.5.1981.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 5430 BREMNES tildelt postnr 5445.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver levert poststedet først i 1876.

(5430)
Poståpnere/styrere/mestere:
Landh. Ole. S. Mønstre 1.9.1863.
Kirkesanger T. Trøiel 1.4.1875.
Gårdbr. Jens Salomonsen Sortland 1.1.1878 (f.1827).
Gårdbr. Jens Jensen Sortland 30.5.1903 (f.1865).
Gårdbr. Jens Jensen Sortland 1.4.1937 (f.1899). Fra 26.11.1941 poståpner ved Urangsvåg poståpneri. Hans kone styrte Bremnes poståpneri.
Vikarer fra Haugesund postktr. 1970.
Poståpner Magnar Meling kst. 1.5.1970, fast 1.8.1972 (f. 1934).
Postmester Magnar Meling 1.8.1987.

De første årlige poståpnerlønninger:

1863 1872 1886 1898 1908 1912 1913 1914
Spd 12 20
Kr 120 250 350 400 500 550

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------