NK 1260 – BÅSMOEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #176-118

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BÅSMOEN (Ref#: 1584 , Kilde: KulturNav)

BÅSMOEN - se BAASMOEN

---------

BAASMOEN (Ref#: 504 , Kilde: KulturNav)

BAASMOEN poståpneri, i Mo herred, Nordre Helgeland fogderi, under Bodø postktr., ble underholdt fra 1.10.1898 for den post som kunne befordres av A/S Bossmo Gruber til/fra dampskipsanløpsstedet Aanes. Sirk. 34, 29.9.1898.

Poståpneriet ble fra 1.4.1907 lagt under Mo postktr. Sirk. 7, 18.2.1907.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet BÅSMOEN.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8616 BÅSMOEN ble nedlagt fra 5.5.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 10, 15.4.1997. Iflg Sirk. 35/96 skulle pk nedlegges fra 1.3.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8616)
Poståpnere/styrere:
Materialforv. J. H. Dahl 1.10.1898 (f. 1872).
Elfrid Dahl (Erichsen) 1.3.1935 (f. 1903).
Johannes Nilsen Øijord 1.9.1942 (f. 1917).
Gunny Fagermo kst. 1.8.1959, fast 1.7.1960 (f. 1918).
Postkass Liv Anne Bugge 1.9.1985 (f. 1937).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1902, da årlig lønn ble satt til kr 300,-, fra 1909 kr 500,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt.dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------