NK 125 – VESTBY

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-133

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VESTBY (Ref#: 14049 , Kilde: KulturNav)

VESTBY poståpneri, i Vestby prestegjeld, Ager og Folloug fogderier, under Christiania postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1876. Sirk. 29, 22.12.1875.

Poståpneriet ble fra 1.7.1956 lagt under Moss postkontor. Sirk. 13, 7.6.1956.

Ved etablering av nye poststedgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Postkontoret ble fra 1.1.1990 lagt under Ski postområde. Sirk. 39, 7.12.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 1540 VESTBY tildelt postnr 1541.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(1540)
Poståpnere/postmestere:
Kontorist Falkenberg 1.1.1876.
Maren Olsen Sundby 1.10.1877.
Gårdbr. Julius Sundby 1.4.1878.
Stasj.mester Syver Iversen Lunde 16.8.1883.
Telegrafist Hindrum midlertidig fra 5.11.1887.
Stasj.mester Robert Klüver notert i 1887.
Stasj.mester Carl Torp kst. 1.12.1899.
Stasj.mester Chr. Aas 1.3.1900.
Frk. Aagot Andersen kst. 1.7.1910, fast 1.5.1912 (f. 1891).
Anton Vestrheim 1.2.1949 (f. 1916), med Astrid Vestli under tjenestefri i 1 år fra 7.5.1952.
Gudmund Løbeck 1.3.1965 (f. 1920, død 14.6.1974).
Vikarer fra 14.6.1974.
Førstesekr. Rolf Solheim 1.12.1974 (f. 1942).
Postmester Kåre Jan Nave 1.1.1978 (f. 1941).
Postmester (vikar) Terje Gabrielsen vikar fra 1.12.1990 (f. 1955).
Postmester Arvid Ervik fra 1.6.1995.
Postmester Mildrid Gustavsen 1.6.1998.
Postmester Eva Græsberg 1.7.2001 v/Team Vestby.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1876 1877 1881 1884 1890 1896 1904 1908 1913 1914 1917
Spd. 24
Kr 100 160 200 360 460 500 600 650 700 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

VESTBY (Ref#: 14050 , Kilde: KulturNav)

VESTBY brevhus - se VESTBY I GJERDRUM brevhus

---------

VESTBY I GJERDRUM (Ref#: 14051 , Kilde: KulturNav)

VESTBY I GJERDRUM brevhus, i Gjerdrum herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, i landpostbudruten fra Kløften, ble opprettet den 1.7.1896. (Brevhusprotokoll.)

Ut- og innlevering av post hadde foregått hos landhandler O. Trolsnes fra 1889, da et bud betalt av kommunen befordret post til og fra Ullensager/Kløften poståpneri. (Kilde: Arvid Løhre.)

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til KOKSTAD v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset ble omgjort til brevhus II fra 2.2.1949. Sirk. 2, 2.2.1949.

Brevhuset ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Brevhuset KOKSTAD ble lagt ned fra 1.5.1963. Ny postadresse: 2022 GJERDRUM. Kilde: Nedlagte poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 214 og fikk "Kronet posthorn"-stempel i mai 1935.

Brevhusstyrere:
Landh. Ole Wilhelm Trolsnes notert fra 1.5.1896 (f. 1863, død 3.6.1899).
Ole Olsen Kogstad (f. 1852) og Hans Hansen Gjerdrum overtok fra 10.7.1899, mens den daglige drift av landhandlerforretningen og brevhuset ble utført av deres barn, butikkpike Anna Olsdatter Kogstad (f. 1885) og handelsbetj. Magnus Hansen Gjerdrum (f. 1883).
Landh. Martin Melby i 1901.
Land. Hans Møien ca 1902.
Landh. Einar Kirkeby ca 1908 (f. 1877).
Landh. Joakim Løkken i 1914 (f. 1879).
Landh. Paul Øivind Røse 17.10.1927 (f. 1898). (Kilde: Arvid Løhre.)

---------