NK 125 – STORVIK

Vinnende bud: kr 30

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-151

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STORVIK (Ref#: 12048 , Kilde: KulturNav)

STORVIK poståpneri, i Gildeskaal herred, Salten fogderi, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1896, med ukentlig båtpost til/fra Indyr poståpneri. Sirk. 23, 26.6.1896.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8145 STORVIK, i Bodø postområde, ble lagt ned fra 1.10.1995. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 18.9.1995.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst ble levert ved opprettelsen.

(8145)
Poståpnere/styrere:
Nicolai Kristoffersen 1.7.1896.
Gårdbr. og ds.eksp. Peder O. Pettersen kst. 17.4.1900, fast 28.5.1900.
Enke Anne Pettersen kst. 21.3.1905, fast 29.8.1905 (f. 1867).
Gårdbr. Peder Pedersen 1.4.1932 (f. 1904, død 13.10.1952).
Ds.eksp. Knut Johannes Pedersen midlertidig fra 15.10.1952, fast 1.2.1953 (f. 1922).
Julie Margrethe Pedersen midlertidig fra 1.11.1957, kst. 1.1.1959, fast 1.7.1960 (f. 1931).

Årlig poståpnerlønn i 1900 var kr 50,-, fra 1907 kr 150,-, fra 1909 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------