NK 1243 – KVERVA

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:52
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-01

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KVERVA (Ref#: 6504 , Kilde: KulturNav)

KVERVA - se KVERVEN

---------

KVERVEN (Ref#: 6505 , Kilde: KulturNav)

KVERVEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Frøien herred, Fosen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1895.

Navnet ble fra 1.1.1921 endret til KVERVA. Sirk. 69, 22.12.1920.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7266)
Poståpnere/styrere:
Landh. Karl Johansen 1.1.1895.
Enke Ingeborg Johansen 20.8.1913 (f. 1864).
Tlf.best. fru Inga Witzøe kst. 17.9.1929 (f. 1888).
Ds.eksp. Karl Ludvig Johansen Witzøe 1.7.1953 (f. 1918).
Res.postkass. Oddveig Johanne Fossmo Gaustad 1.12.1987.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1898 kr 100,-, fra 1907 kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------