NK 1236 – BYGLAND

Vinnende bud: kr 20

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-228

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BYGLAND (Ref#: 1420 , Kilde: KulturNav)

BYGLAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Næset, i Bygland prestegjeld, Robygdelaget fogderi (senere Sætersdalen), under Christianssand postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 1.9. og 22.12.1858 med virksomhet fra 1.3.1859. Samtidig ble brevdragerinnretningen nedlagt. Sirk. 1, 3.2.1859.

Poståpneriet lå i 1880 på gården Haugaa og flyttet i 1942 til Haugå`s nybygg.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker og hull ble tilsendt først i 1882 (Norsk Filatelistika).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret BYGLAND nytt postnr 4745.

(4684 / 4745)
Poståpnere/styrere:
Lensm. Kildahl 1.3.1859.
Lensm. O. B. Olsen 1.11.1860.
Lensm. L. Listøl kst. 1866, fast 1867.
Gårdbr. Daniel Gundesen Aakhus 1.10.1871.
Kirkesanger Paul A. Løvdal 1.4.1873.
Sogneprest Ulsteen 1.10.1875.
Kirkesanger Paul A. Løvdahl 1.1.1878.
Gårdbr. og lensm. Jakob Gundersen Hagaa 1.7.1883.
Knut J. Haugaa kst. 1.11.1929 (f.1905). Under tj.fri 6--7 mndr med Margit Haugaa som vikar.
Anne Grethe Haugå kst. 1.12.1967 (f.1944).

De første årlige poståpnerlønninger:

1859 1860 1880 1884 1889 1899 1913 1914 1917
Spd 12 20
Kr 96 120 180 350 400 450 600

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------