NK 1232 – UNDHEIM

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-149

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

UNDHEIM (Ref#: 13545 , Kilde: KulturNav)

UNDHEIM - se TUNEIM brevhus

---------

TUNEIM (Ref#: 13284 , Kilde: KulturNav)

TUNEIM brevhus, i Time herred, Stavanger amt, under Stavanger postkontor, i landpostruten Tuneim -- Nærbø, ble opprettet ved Kgl.res. 23.1.1893, med virksomhet fra 1.7.1893.

Brevhuset TUNEIM ble lagt ned fra 1.4.1900 ved samtidig opprettelse av Undeim poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 122.

Brevhusstyrere:
Samuel A. Tuneim 1.7.1893.
Ole Karlsen Tuneim senere i 1893.
Ole Olsen Tuneim 31.3.1894.


UNDEIM poståpneri, Time herred, Stavanger amt, under Stavanger postkontor, ble underholdt fra 1.4.1900 i stedet for det tidligere Tuneim brevhus, med tre ganger ukentlig gående bipost til/fra Time. Sirk. 16, 2.4.1900.

Navnet ble fra 1.1.1907 endret til UNDHEIM. Sirk. 61, 21.12.1906.

Poståpneriet ble fra 1.4.1920 lagt under Time på Jæren postkontor. (Bryne fra 1921). Sirk. 13, 20.3.1920.

Fra 1.7.1928 igjen lagt under Stavanger postkontor. Sirk. 11, 27.3.1928.

Fra 1.2.1958 igjen under Bryne postkontor. Sirk. 1, 8.1.1958.

Fra 1.7.1971 lagt under Sandnes postområde. Sirk. 31, 28.6.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4342 UNDHEIM ble lagt ned fra 1.2.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 17.1.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4342)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Peder P. Undheim Høien 1.4.1900.
Gurine Pauline Undheim kst. i 1908, fast 8.8.1908.
Gårdbr. Thorvald R. Sikveland 1.6.1914 (f. 1873).
Enkefru Anna Ørebeck kst. 1.7.1928 (f. 1884).
Aslaug Slettebø midlertidig fra 1.11.1956, kst. 1.4.1957, fast 1.8.1958 (f. 1925).
Poststyrer (vikar) Klara Egeland fra 1.2.1982, fast 1.3.1983 (f. 1927).
Poststyrer (vikar) Anna Byrkjedal midlertidig fra 1.4.1995.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1903, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,-, fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------