NK 1232 – OSLO SENTRUM

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-150

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OSLO SENTRUM (Ref#: 9496 , Kilde: KulturNav)

OSLO SENTRUM postkontor A, tidligere Hovedpostkontoret, i Oslo kommune og fylke, ble offisielt opprettet den 1.3.1976. Samtidig ble det opprettet en selvstendig avdeling med postkontor A ved Oslo postterminal, Verdiavd. Sirk. 2, 9.1.1976, og Sirk. 6, 24.2.1976.

OSLO SENTRUM ble fra 30.3.1998 oppgradert til postsenter. Sirk. 6, 20.3.1998.

(0101 Oslo 1)
Postsjefer:
Kst. postsjef Bjørn Anton Andresen kst. 1.3.1976, fast 1.5.1976 (f. 1927).
Postsjef Magne Furesund fra 1.5.1993.
Postmester Jan Angeltun 1.2.1998.

---------