NK 1232 – FINNSNES

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #170-146

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FINNSNES (Ref#: 2614 , Kilde: KulturNav)

FINNSNES - se FINSNÆS

---------

FINSNÆS (Ref#: 2636 , Kilde: KulturNav)

FINSNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Lenvig prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1878.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet FINSNES. Ifølge en eldre poståpnerprotokoll var poståpneriet lagt ned 1.7.1880 -- 1.3.1883.

Navnet ble fra 1.7.1936 endret til FINNSNES. Sirk. 22, 19.6.1936.

Poståpneriet ble fra 1.7.1944 omgjort til underpostkontor I. Sirk. 16, 22.6.1944.

Fra 1.7.1947 gikk status av selvstendig postkontor (A). Sirk. 11, 31.3.1947.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 9300 FINNSNES tildelt postnr 9305.

Ifølge "Norske filatelistika" hadde poståpneriet neppe noe datostempel før 1884 etter gjenopprettelsen, av 2-rings vanlig type.

(9300)
Poståpnere/styrere/postmestere/postsjefer:
H. A. Henriksen 1.7.1878.
Ds.eksp. og handelsm. Mikal Bell 1.1.1883 (f. 1851).
Ds.pksp. Harald Lund kst. 1.7.1919 (f. 1889).
Bjarne Lund kst. 16.8.1922 (f. 1883). Under sykdom fra 1.11.1943 med frk. B. Lund (ktr.ass. v. Tromsø postktr.) som midlt. styrer.
Posteksp. Arne Sesseng midlt. 1.7.1944 (f. 1918).
Postflm. II Paul Sverre Tengesdal 1.11.1947 (f. 1895).
Postm. Arne Louis Blikra 1.4.1950 (f. 1908).
Avd.sjef I. Jens Rode Aaby 1.4.1962 (f. 1913).
Avd.sjef II Sigmund Rønnevik 1.3.1969 (f. 1918).
(?) (?) (?)

Poståpneren var ulønnet av Pv. i 1878.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1895 1900 1902 1910 1915 1917
Kr 120 240 600 900 1100 1300

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------