NK 123 – SAND I SENJEN

Vinnende bud: kr 34

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-201

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SAND I SENJEN (Ref#: 10501 , Kilde: KulturNav)

SAND I SENJEN poståpneri, på Nergaardshavn, i Throndenæs prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Harstad postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. av den 1.9. og 22.12.1858, med virksomhet fra 1.2.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.

Navnet ble fra 1.7.1876 endret til BJARKØ. Sirk. 10, 14.6.1876.

Ca 1908 skrevet BJARKØY. Sirk. 27, 20.5.1908.

Poståpneriet ble fra 1.10.1868 lagt under Tromsø postkontor.

Fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt den 7.2.1859, og med Bjarkø tilsendt i 1876 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9426)
Poståpnere/styrere:
Den første poståpner var antakelig handelsmannen D. W. Lund (fra 1.2.1859), og ifølge en eldre poståpnerprotokoll var han i tjeneste i noe over 46 år.
Gunerius Lund tilsatt 10.10.1905 (f. 1861).
Ditlev Eriksen kst. 1.6.1929 (f. 1902). Eriksen tjenestgjorde i knapt 43 år og sluttet den 1.4.1972.
Gerd Turid Eidissen antakelig under ledighet fra 1.4.1972, kst. 1.10.1972 (f. 1942).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1873 1888 1893 1900 1901 1908 1913 1914 1917
Spd. 8 24
Kr 160 200 400 500 550 650 700 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

NB: Se ellers nytt SAND I SENJA/SAND I SENJEN, under SØRSAND, senere Sandøy (i Senja).

---------

SAND I SENJEN (Ref#: 10502 , Kilde: KulturNav)

SAND I SENJEN - se Nytt SØRSAND

---------

SØRSAND (Ref#: 9150 , Kilde: KulturNav)

Nytt SØRSAND poståpneri sees i en eldre poståpnerprotokoll igjen i virksomhet under fiskertiden fra 1870 (J.nr. 1179/70).
Bortsett fra en kortere nedleggelse ved årsskiftet 1870/71 og i tiden 1.1.-- 1.10.1881.

Poståpneriet fikk fra 1.7.1887 helårlig virksomhet og lå fortsatt på dampskips-anløpsstedet Sand. (Poståpnerprotokoll).

Navnet ble fra 1.8.1889 endret til SAND I SENJEN. Sirk. 17, 23.7.1889.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Fra 1.10.1921 ble navnet skrevet SAND I SENJA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1929 endret til SANDSØY I SENJA. Sirk. 49, 14.12.1928.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.8.1975 endret til bare SANDSØY. Sirk. 28, 4.8.1975.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først den 16.3.1882 av 2-rings type uten tverrbjelker, men med hull.

(9425)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Andreas Hansen notert i 1870.
Handelsm. Simon Kildal notert i 1876.
Handelsm. og ds.eksp. Joh. Fr. Hansen 1.10.1881.
Ds.eksp. D. B. Tollefsen 30.12.1916.
Ds.eksp. Konrad Olsen 15.12.1919 (f. 1858).
Ds.eksp. S. Greftegreff 1.3.1929.
Ds.eksp. Einar Rydning 1.6.1936 (f. 1899).
Edvin Annaton Figenschau 1.7.1970.
Arna Figenschau 1.7.1975 (f. 1917).
Eirik Ingjald Figenschau vikar fra 1.12.1983, fast 1.12.1986 (f. 1948).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1872 1876 1881 1887 1900 1908 1914 1917
Spd. 5 24 u.lønn
Kr 48 80 160 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------