NK 123 – LAVANGSNÆS

Bud nå: kr 5

Nedlagt 1976

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:52
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 7 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1976
Frimerkeauksjon #991-09

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LAVANGSNÆS (Ref#: 6933 , Kilde: KulturNav)

LAVANGSNÆS poståpneri, i Ibestad prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble opprettet ifølge skrivelse fra Marine- og Postdept. til amtmannen i Tromsø av 21.2.1868, med virksomhet fra 1.4.1868.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1899 skrevet LAVANGSNES.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 9464 LAVANGSNES ble lagt ned fra 1.11.1976. Ny postadresse: 9350 SJØVEGAN. Sirk. 34, 26.11.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel av 2-rings vanlig type først levert poståpneriet i 1886.

(9464)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. og gårdbr. Peder Borch Dons 1.4.1868. (På gården Lavangsnæs.)
Frk. Wilhelmine Clausen 1.1.1909.
Ds.eksp. Peder Magnus Hansen, kst. 1.5.1914, fast 5.8.1914 (f. 1881).
Ds.eksp. Leif Odin Thrane 1.4.1952 (f. 1909).
Ds.eksp. Oddmar Thrane 1.7.1961 (f. 1910).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i 1868. De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1882 1894 1902 1906 1913 1914 1917
Kr 80 140 200 250 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------