NK 123 – BERGEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #186-201

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BERGEN (Ref#: 670 , Kilde: KulturNav)

BERGEN fortelles i historien å være opprettet ca 1648. Imidlertid må det før dette ha vært en postordning ved stedet, da det før 1647 nevnes en fungerende postmester med navnet Anderz Lorentsøn Leck som fungerte i 1645 og 1646, mens Helmiche Welding var postmester fra 1646 til 1660.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet postkontoret 2 stk (1855/56) kassasjonsstempler, 3-rings nr 25 og fikk datostempel av 1-rings typen med antikva bokstaver i 1846.

Bergen postkontor har vært plassert på følgende steder:
1648 til 1702 på Smørsalmenning.
1702 til 1754 i Småstrandgt. 16.
1754 til 1764 i Vetrlidsalmenning 16.
1765 til 1808 er plasseringen usikker.
1808 til 1814 i Veiten 12.
1814 til 1830 i Torvalmenning 25.
1830 i Engen 12.
1831 i Store Markevei 18.
1832 til 1840 i Maartmannshuset (nå Ole Bulls plass).
1840 til 1845 i Strandgt. 115 (Nordnes flyttet dit i 1914).
1845 til 1848 i Nordnesgt. 1.
1848 i Vågsalmnenningen 1.
1855 etter brannen den 30.5. i en tid på Tank.
1872 i Småstrandgt. 16.
I 1894 flyttet fra Småstrandgt til nytt hus i Domkirkegt.
Nytt posthus i kvartalet Olav Kyrresgt, Småstrandgt, Christiesgt, Markeveien ble innviet i 1956.

Ombringelse av alminnelige innenrikske pakker startet i Bergen den 1.7.1915. Sirk. 31, 7.7.1915.

Postkontorene og gate- og veiadressene i BERGEN fikk nye postnummer fra 1.3.1996.

(5000)
Postmestere/postsjefer:
Anders Larentsøn Leck 1645--46 (f. 6.7.1605).
Helmiche Welding 1646--1660 (død 1660).
Enke Arianche Welding 1660--1668 (død 1706) (?).
Oluf Willumsen (Willombssøn) 19.6.1668--1669.
Rotgier Werdelmann 8.12.1669--1702.
Johan Henrich Schlütter 1702--1703 (død 1703).
Catarina Schlütter 1703--1713.
Peter Christopher(sen) Dam 1713--1734 (død 1734).
Willum (Wilhelm) Henrichsen von der Lippe 1734--1737 (f. 1690, død 1735).
Peder Jørgensen 11.1.1738--1751 (død 1751).
Eric Christian Hichmann kst 8.10.1751 (f. 1718).
David Larsen Brøcher 1753 (?) (død 1774).
Johan Smed Brøcher kst 1774--1775 (f. 1748, død ca 1820).
Herman Christian Valeur 29.5.1775 (f. 1731, død 1791).
Enke Gjertrud Valeur kst 24.7.1791--1.9.1792 (død 1805).
Ditlev Christian Reusch 1.9.1792--21.11.1794 (f. 1728, død 1794).
Enke Anne Sophie Orning Reusch 21.11.1794--mars 1795 (død desember 1830).
Kristian (Christian) Thomsen 20.2.1795--15.7.1806.
Christen Sæbye 12.9.1806--10.8.1830 (f. 1762, død 1830).
Ove Henrich Keyser 11.8.1831--1835 (f. 1793, død 1831).
Christian Leuthauser Hirch 23.6.1836--1.9.1846 (f. 1788).
Jacob de Rytter Kielland 5.5.1847--5.5.1870 (f. 1803, død 1870).
Christian Fredrik Ræder Scheel kst 1 år fra september1870--september 1871 (f. 1826).
Lauritz Elias Barnholdt 30.9.1871--28.1.1889 (f. 1827).
Jakob Marius Schøning 1.7.1889--17.9.1900 (f. 1856).
Edvard Apolloniussen Liljedahl 13.12.1900--1.7.1904 (f. 1845).
Aage Maalstad kst. 1.7.1900, fast 1.4.1913--19.9.1940 (f. 1870).
Avd.sjef Håkon Flak under ledighet fra 19.9.1940.
Postmester Emanuel Erik Erichsen 1.3.1941--3.9.1955. Tiltrådt 1.4.1941 med avd.sjef Håkon Flak som midlertidig styrer.
Kontorsjef Jan Bertin Bakke under ledighet fra 3.9.1955 (f. 1886).
Postinsp. Magne Aasheim 1.2.1956 (f. 1917, død 25.7.1973).
Førstesekr. Bjørn Flage Pettersen 1.4.1974--1981 (f. 1934). Tiltrådte stillingen først 1.3.1978 med kontorsjef Rolf Hartvig Steen som midlertidig kst 1.4.1974-- 1.3.1978. (Bjørn Flage Pettersen var senere generaldirektør i Postverket.)
Avd.leder Per Vike 1.12.1981 (f. 1926).
Postsjef Haldis Myking 1.1.1992 (f. 1944, omkom i bilulykke 17.1.1994).
Postmester Ågot Kvalvåg 18.1.1994.
Postsjef Einride Horstad 1.8.1994.

De første kjente lønninger var:

I 1719 130 Riksdaler. I 1780 hadde postmesteren i Bergen inntekten av underveisportoen i Bergen distrikt -- mot å betale en avgift på 10 Rdl. I 1786 fikk postmesteren et tillegg av 100 Rdl. for merarbeid.

Årlig lønn var:

1847 1872 1875 1877
Spd. 318 1100 1300
Kr 5600

---------

BERGEN (Ref#: 671 , Kilde: KulturNav)

BERGEN, midlertidig brevhus, under Bergen postkontor, var i virksomhet i Bergen den 24.2.1995. (Motivdatostempel.) Sirk. 2, 27.1.1995.

---------