NK 123 – BÅRDRUD

Vinnende bud: kr 111

Sjeldent stempel. Grad 8.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Sjeldent stempel. Grad 8.
Frimerkeauksjon #170-69

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BÅRDRUD (Ref#: 1575 , Kilde: KulturNav)

BÅRDRUD - se OPPEGAARD

---------

OPPEGAARD (Ref#: 9409 , Kilde: KulturNav)

OPPEGAARD poståpneri, i annex til Næsodden prestegjeld, Ager og Folloug fogderier, under Christiania postkontor, ble opprettet den 15.7.1870. Sirk. 11, 8.6.1870.

Navnet ble fra 1.9.1882 til BAALERUD. Sirk. 13, 24.8.1882.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet BÅLERUD.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til BÅRDRUD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Posten til/fra Oppegård (senere Baalerud) ble utvekslet på Oppegaard jernbanestasjon -- der det ble opprettet poståpneri den 1.2.1879, se denne -- 2 ganger ukentlig eller etter nærmere ordre.

Navnet BÅRDRUD ble fra 1.5.1929 endret til SVARTSKOG (under Oslo postkontor). Sirk. 14, 24.4.1929.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt.

Tildelt postnr 1420 fra 18.3.1968.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Etter ny omorganisering av Oslo postdistrikt fra 1.1.1989 ble postkontoret lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1420 SVARTSKOG, i Ski postområde, ble lagt ned fra 1.2.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 16.1.1996.

Ifølge "Norske Filatelistika" hadde Oppegaard neppe noe datostempel. Baalerud fikk trolig tilsendt datostempel av 2-rings vanlig type i 1887.

(1420)
Poståpnere/styrere:
J. Haslum 15.7.1870.
August Nilssen 1.10.1874.
Kirkesanger Ole Halvorsen Jørgensborg 1.3.1881 (f.1853). (I skolehuset.)
Poståpnertjenesten ble antakelig dekket av vikarer fra 1927.
Overtatt av Telegrafverket fra 1.2.1929.
Kjøpm. Kjell Alfred Nyborg overtok som poståpner og styrer av telegrafstasjonen på kontrakt fra 2.9.1949, fast tilsatt poståpner fra 1.7.1952 (f.1922).
Ingerid Fjermeros 1.9.1965, fast 15.10.1965 (f.1933).
Postbetj. Anny Britt Larsen 1.5.1975 (f.1940).
Poststyrer (vikar) Kjell Bjørseth fra 1.7.1994.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1886 1908 1913 1917
Spd. 12
Kr 64 100 150 200

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------