NK 1213 – BREIVIKA

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-218

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BREIVIKA (Ref#: 1185 , Kilde: KulturNav)

9438 BREIVIKA postkontor C, i Harstad komm., Troms fylke, under Harstad postktr., ble opprettet den 21.11.1977. Sirk. 39, 29.12.1977.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 9438 BREIVIKA nytt postnr 9415. Fra samme tid fikk postboksadressatene under 9415 BREVIKA tildelt postnr 9438.

Postkontoret 9415 BREIVIKA ble lagt ned fra 15.6.1999. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 9, 3.6.1999.

Fra 1.10.2000 ble postadressen 9415 BREVIKA endret til 9415 HARSTAD. -- Kilde: Posten salg og distribusjon.

(9438 / 9415)
Styrere:
P.flm. Helge Ove Aune midlt. 22.11.1977, fast 1.3.1978 (f.1952).
F.postfullm. Arne jarl Kåre Haug 1.4.1986 (f. 1941).
Postst. midl. Anne Grethe Kildal 1.6.1997.

---------