NK 121 – NUVSVAAG

Vinnende bud: kr 80

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #174-13

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NUVSVAAG (Ref#: 8983 , Kilde: KulturNav)

NUVSVAAG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Nufsfjord, i Loppen og Øksfjord herred, Finmarken amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.4.1909. Sirk. 16, 31.3.1909.

Poståpneriet ble fra 1.9.1911 lagt under Hammerfest postkontor. Sirk. 48, 23.8.1911.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet NUVSVÅG.

Poståpneriet var grunnet krigssituasjonen evakuert ultimo 1944 til 1.6.1945. Fikk full virksomhet først fra 1.7.1946.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9582 NUVSVÅG, under Hammerfest postkontor, ble lagt ned fra 3.12.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 30, 27.11.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9582)
Poståpnere/styrere:
Valdemar Nuth kst. 1.4.1909.
Ds.eksp. Peder J. Mathisen kst. 3.7.1909.
Handelsm. Johan Nuth 1.8.1917 (f. 1880). Evakuerte i 1944., tilbake 1.6.1945. I tiden 12.8.1954--1.6.1946 var Johan N. Heimro midlertidig postformidler, og J. Nuth overtok fra 12.6.1946.
Johan Andreas Nuth 1.10.1952 (f. 1929).
Ds.eksp. Nordahl Erling Johansen 1.8.1970.
Bodil Elisabeth Ellingsen kst. 1.6.1977 (f. 1952).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1912 kr 100,-, i 1914 kr 150,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------