NK 120 – JORDET I TRYSSIL

Vinnende bud: kr 93

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-17

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

JORDET I TRYSSIL (Ref#: 5494 , Kilde: KulturNav)

JORDET I TRYSSIL poståpneri, i Tryssil herred, Søndre Østerdalen fogderi, under Elverum postkontor, ble opprettet fra 1.7.1899 i postruten Heggeriset --Tryssil og med ukentlig landpostbud til/fra Tryssil, i stedet for det tidligere Jordet brevhus. Sirk. 28, 26.6.1899.

Navnet ble senere skrevet JORDET I TRYSIL.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Rena postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Navnet ble fra 1.1.1955 endret til bare JORDET. (Protokoll.)

Fra 1.3.1970 ble poståpneriet lagt under Elverum postkontor. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupperble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert poststedet i 1899.

(2430)
Poståpnere/styrere:
Auden Simensen 1.7.1899.
Ida Enger 1.7.1902.
Auden Simensen 1.11.1903.
Sina Jordet 1.2.1906.
Johan Enger 1.4.1909.
Skyss-stasj.holder John Nordom 23.6.1916 (f. 1885).
Ingolf Enger kst. 1.1.1923.
Aslaug Enger (Jensen) 1.8.1925.
Ida Kristine Jensen (Sjøli) kst. 1.3.1962 (f. 1935).

Den første årlige poståpnerlønn:

1889 1904 1909 1912 1914 1917
Kr 100 150 200 400 450 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------