NK 120 – BALESTRAND

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-137

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BALESTRAND (Ref#: 540 , Kilde: KulturNav)

BALESTRAND - se FLESCHE

---------

FLESCHE (Ref#: 2820 , Kilde: KulturNav)

FLESCHE poståpneri, i Leganger prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, tyder på å være opprettet ved Kgl.res. 5.5.1836. Ved regjeringsskriv til Dept. for Finance, Handel og Told av 20.10.1839, skulle poståpneriet flyttes til Balestranden. Det bekreftes ikke om flyttingen skjedde. Under alle omstendigheter beholdt poståpneriet navnet FLESCHE.

I regjeringsskriv av 23.8.1844 bestemmes:
"at det på FLESCHE opprinnelige opprettede poståpneri, som i flere år har vært plassert på Vigøren, skal fra 1.10.1844 flyttes tilbake til Flesche, og nytt poståpneri skal opprettes i Viigs prestegjeld (dvs. Viig i Sogn poståpneri som ble oppr. 1.10.1844).

I forklaring til poststedenes beliggenhet 1848 er navnet fortsatt skrevet FLESCHE, i portokart 1849 til 1854 er navnet FLESCHE I LEGANGER I SOGN, og i 1855 FLESJE.

Poståpneriet ble fra 1.8.1856 flyttet til Balholm i Balestranden, og navnet ble da endret til BALESTRANDEN. Sirk. 6, 28.7.1856.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1929 igjen under Lærdal postkontor. Sirk. 53 , 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.5.1970 under Sogndal i Sogn postkontor. Sirk. 10, 9.4.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41. 31.10.1973, og fikk 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19. 19.6.1974.

Status ble fra 1.5.1979 endret til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret BALESTRAND nytt postnr 6899. Samtidig fikk postboksadressatene under 6899 BALESTRAND tildelt postnr 6898.

Poståpneriet nyttet i en tid fra ca. 1855/6 3-rings kassasjonsstempel nr 21 og fikk tilsendt datostempel 20.5.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5850 / 6899)
Poståpnere/postmestere/styrere:
Den/de første poståpnere er ukjente, men en timeseddel fra 1835 er attestert av oberstløytnant Christian Gahrup Meidell.
Landh. Garmann 1.8.1856.
Ds.eksp. og landh. Johannes Danielsen 1868 (f. 1832).
Jens Kvikne 31.12.1901 (f. 1867).
Ds.eksp. Ingolf Kvikne kst. 1.10.1927 (f. 1899).
Ld.postbud Jens Ligtvor kst. 1.12.1963 (f. 1933).
Poststyrer Bjørn Fjøsne 1.2.1981 (f. 1952).
Res.posteksp. Anita Irene Gulbrandsen 1.6.1983 (f. 1961).
Postkass. Kirsten Bondevik 1.6.1986 (f. 1945).
Postst. vikar Karin Aud Mundal 1.9.1997.
Postst.: Kundebehandler Karin Aud Mundal 1.1.2000.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1836 1856 1863 1875 1894 1903 1908 1917
Spd. 4 36 44 80
Kr 550 700 800 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------