NK 1199 – BLAKER

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-196

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BLAKER (Ref#: 941 , Kilde: KulturNav)

BLAKER - se BLAKJER JERNBANESTATION

---------

BLAKJER JERNBANESTATION (Ref#: 943 , Kilde: KulturNav)

BLAKJER JERNBANESTATION poståpneri, på jernbanestasjonen Blakjer, i Urskog prestegjeld, Nedre Romerike fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 10.10.1864, men ble underholdt allerede fra 15.11.1862 i forbindelse med den daglige postbefordringen på Kongsvingerbanen. Sirk. 26, 8.11.1862.I Poststedsfortegnelsen 1883 er navnet endret til bare BLAKJER.I Poststedsfortegnelsen 1891 er navnet endret til BLAKER.Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet omgjort til underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Postkontoret 1925 BLAKER ble nedlagt fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 20.3.1997.Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert i 1865.(1925)

Poståpnere/styrere:

Stasj.mester Carl Christian Fredrik Steensgaard 15.11.1862.

Dagny Steensgaard, kst. 8.3.1889.

Stasj.mester Hans Andersen 6.5.1889.

Stasj.mester C. A. Moen 11.5.1909.

Fung. stasj.mester Alfred Torp midlertidig fra 7.1.1913.

Stasj.kontorist Opsahl, kst. 9.1.1913.

Stasj.mester Einar Hoff 9.3.1913 (f. 1867).

Meieribest. Ole Ihle 15.10.1919 (f. 1894).

Margit Fikke midlertidig fra 15.5.1945.

Even Bråthen 1.4.1948 (f. 1907).

Poststyrer Bjørg Louise Bråten 1.6.1974 (f. 1938).

Vaktleder Ole Bekkhus 1.9.1983 (f. 1951).

Postkass. Brit Gundersen 1.2.1985 (f. 1958).

Postkass. Astrid Dragseth 1.6.1987 (f. 1933).De første årlige poståpnerlønninger:1864 1873 1875 1878 1895 1917

Spd 48 60 72

Kr 400 600 700 + 100Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------