NK 119 – FLEKKERØY

Bud nå: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:18
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 12 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-58

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FLEKKERØY (Ref#: 2811 , Kilde: KulturNav)

FLEKKERØY - se MÆBØ brevhus

---------

MÆBØ (Ref#: 8120 , Kilde: KulturNav)

MÆBØ brevhus, i Oddernes herred, Mandal fogderi, under Kristiansand S postkontor, ble underholdt fra 1.7.1894.

Navnet er senere skrevet MEBØ.

Brevhuset MEBØ ble trolig lagt ned fra 1.7.1897 ved samtidig opprettelse av Ytre Flekkerø poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 165.

Brevhusstyrer:
Landhandler Peder Møller 1.7.1894.


YTRE FLEKKERØ poståpneri, i Oddernes herred, Mandal fogderi, under Kristiansand S postkontor, i hovedpostruten mellom Kristiansand S og Ytre Flekkerø, ble underholdt fra 1.7.1897 i stedet for det tidligere brevhus Mebø. Sirk. 27, 30.6.1897.

Navnet ble fra 1.1.1921 endret til bare FLEKKERØY. Sirk. 69, 22.12.1920.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet fikk fra 18.3.1968 tildelt postnr 4636. Fra 1.4.1987 ble dette endret til postnr 4649. (4. trafikkontor, 26.11.1986.)

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret FLEKKERØY nytt postnr 4625. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 4625 FLEKKERØY tildelt postnr 4679.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4636 / 4649 / 4625)
Poståpnere/styrere:
Landh. Peder Møller 1.7.1897.
Landh. Torkil Andersen 21.11.1899.
Enkefru Sofie Eliassen Mæbø 10.1.1907.
Handelsbest. Peder Rudolfsen Mebø 21.1.1908.
Serine Marie Larsen 1.2.1918 (f. 1869).
Landh. Håkon Larsen 1.3.1934.
Handelsbetj. Håkon Andersen 16.3.1934 (f. 1906).
Stein Endre Reisvoll 1.6.1974 (f. 1955).
Postbetj. Frode Haave vikar fra 1.7.1980, fast 1.12.1980 (f. 1951).
Posteksp.D Unni Elise Larsen vikar fra 1.4.1983, fast. 1.4.1984 (f. 1939).

Årlig poståpnerlønn var:

1898 1908 1911 1913 1917
Kr. 50 75 100 150 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------