NK 1188 – STORGATA

Vinnende bud: kr 24

Oslo

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Oslo
Frimerkeauksjon #171-156

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STORGATA (Ref#: 12004 , Kilde: KulturNav)

STORGATA postfilial (2604 Lillehammer), i Lillehammer komm., på adressen Storgt 48, under Lillehammer postkontor, ble opprettet den 9.2.1994.

(2604 Lillehammer)
Poststyrere:
Vikarer utplassert fra skranketjenesten ved Lillehammer postkontor fra 9.2.1994.
Poststyrer (vikar) Unni Cecilie Sunde fra 1.6.1998.
Poststyrer Unni Cecilie B. Sunde 1.9.1998.

---------

STORGATA (Ref#: 12005 , Kilde: KulturNav)

STORGATA postfilial (8000 Bodø), i Bodø komm., Nordland fylke, under Bodø postkontor, ble opprettet den 7.1.1974. Ekspedisjonsstedet hadde form av utlagt luke. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Fra 12.7.1985 ble navnet endret til STORGATA 60.

STORGATA 60 postfilial ble lagt ned fra 1.4.1986 samtidig som ekspedisjonsstedet SANDGATA ble opprettet.

Filialstyrer:
(?) (?) (?) 7.1.1974.


SANDGATA postfilial (8001 Bodø), i Bodø kommune, Nordland fylke, under Bodø postkontor, ble opprettet fra 1.4.1986. Ekspedisjonsstedet hadde form av utlagt luke.

SANDGATA postfilial ble lagt ned fra 1.1.1997. Kilde: Posten salg og distibusjon. Filialstyrer:
Ukjent.

---------

STORGATA (Ref#: 12006 , Kilde: KulturNav)

STORGATA postfilial, i Oslo komm. og fylke, under Vaterland postktr. ble opprettet (?) (?) (?).

Postfilialen ble lagt ned fra 1.6.1984 og samtidig omgjort til postkontor B. Sirk. 21, 4.6.1984.

Filialstyrer:
(?) (?) (?)

---------

STORGATA (Ref#: 12007 , Kilde: KulturNav)

STORGATA postkontor B (Oslo 1), i Oslo komm. og fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet fra 1.6.1984 i stedet for den tidligere postfilial. Sirk. 21, 4.6.1984.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Sentrum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

STORGATA postkontor, i Oslo Sentrum postområde, ble lagt ned fra 1.1.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 32, 24.11.1995.

(0029 Oslo 1)
Styrere/postmestere:
Den/de første styrere/postmestere er ukjente.
Postmester Unni Alfstad 1.3.1985 (f. 1937).
Vaktleder Berit Synnøve Midtgarden 1.3.1987 (f. 1934).
Postmester (vikar) Bjørg Stenberg fra 1.2.1994.
Postmester (vikar) Bjørg Stoltenberg fra 1.9.1994.

---------