NK 1188 – MØRKVED

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-201

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MØRKVED (Ref#: 8172 , Kilde: KulturNav)

8016 MØRKVED postkontor C, i Bodø kommune, Nordland fylke, under Bodø postkontor, ble opprettet den 1.10.1985. Sirk. 36, 25.9.1985.

Postkontoret fikk fra 1.11.1985 status av postkontor B. Sirk. 45, 20.11.1985.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret MØRKVED nytt postnr 8031 BODØ.

(8016 Mørkved / 8031 Bodø)
Poststyrere/postmestere:
Postkass. Britt Sund midlertidig fra 1.10.1985, tilsatt fra 1.5.1986 (f. 1955).
Postmester (vikar) Stein Roger Holdal fra 1.5.1992.
Postmester ( vikar) Gunnar Kristoffersen fra 1.1.1998.
Postmester Gunnar Kristoffersen 1.2.2001 v/Mørkved posthandel.

---------