NK 118 – STONGLANDSHALS

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1967

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1967
Frimerkeauksjon #174-24

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STONGLANDSHALS (Ref#: 11935 , Kilde: KulturNav)

STONGLANDSHALS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Tranøy herred, Tromsø amt, under Harstad postkontor, ble underholdt fra 1.7.1911 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 37, 22.6.1911.

Poståpneriet STONGLANDSHALS ble lagt ned fra 1.11.1967. Sirk. 36, 4.10.1967. Ny postadresse: 9392 STONGLANDSEIDET. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Ds.eksp. Albert Langaas 1.7.1911.
Ds.eksp. og gårdbr. Henrik Iversen 30.10.1915 (f. 1871).
Klaus Hals 15.10.1945 (f. 1900).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1914, da årlig lønn ble satt til kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

STONGLANDSHALS (Ref#: 11936 , Kilde: KulturNav)

STONGLANDSHALS brevhus, i Tranøy herred, Tromsø amt, under Harstad postkontor, ble opprettet den 13.10.1909.

Brevhuset STONGLANDSHALS ble lagt ned fra 1.7.1911og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 321.

Brevhusstyrer:
Astrid Langaas 13.10.1909.

---------