NK 118 – NESFLATEN

Vinnende bud: kr 33

Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #193-135

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NESFLATEN (Ref#: 8389 , Kilde: KulturNav)

NESFLATEN - se NÆSFLATEN

---------

NÆSFLATEN (Ref#: 9206 , Kilde: KulturNav)

NÆSFLATEN poståpneri, på Næs, i Suledal herred, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 1.7.1887, med virksomhet fra 1.8.1887 og med bipostrute til/fra Suledal poståpneri 2 ganger ukentlig fra 1. mai til utgangen av september, ellers 1 gang ukentlig. Sirk. 19, 6.8.1887.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet NESFLATEN.

I 1890 ble det opprettet en 3 ganger ukentlig kjørende postforbindelse mellom Nesflaten og Sand poståpnerier. Sirk. 20, 25.6.1890.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(4244)
Poståpnere/styrere:
Landh. Erik Gabrielsen Gauthun 1.8.1887.
Hotelleier Paul Olsen Haaranes 1.4.1917 (f. 1875).
Aagot Håranes Bråtveit 15.10.1945 (f. 1909).
Bjarne Torleif Steine vikar fra 1.3.1977, kst. 1.7.1977, fast 1.5.1979 (f. 1935).

Årlig poståpnerlønn var i:

1887 1890 1897 1908 1917
Kr 50 120 220 300 350

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------