NK 118 – MÅNESET

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-114

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MÅNESET (Ref#: 8195 , Kilde: KulturNav)

MÅNESET - se MAANES

---------

MAANES (Ref#: 7572 , Kilde: KulturNav)

MAANES poståpneri, i Kolvereid herred, Namdal fogderi, Nordre Trondhjem amt, under Namsos postdistrikt, med ukentlig båtpost til/fra Risvær poståpneri utenfor dampskipstiden, dvs. fra slutten av september til medio mars, ble opprettet fra 1.4.1892. Sirk. 4, 16.3.1892.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 bler navnet heretter skrevet MÅNES.

Poståpneriet ble fra 1.1.1919 lagt under Rørvik postdistrikt . Sirk. 62, 17.12.1918.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MÅNESET. Sirk. 53, 23.9.1921.

I 1938 ble poståpneriet uten tillatelse flyttet over fjorden til stedet Eidshaug, og flyttingen ble senere godkjent som en midlertidig ordning. På Eidshaug ble det i stedet opprettet et brevhus I fra 1.1.1961.

Det er nevnt at poståpneriet ble nedlagt en tid i 1959 og gjenopprettet fra 1.4.1959. Ifølge Jnr 36/83/59 ser det ut for at poståpneriet var tenkt nedlagt og at det i stedet ble opprettet brevhus (Eidshaug). Brevhuset ble opprettet fra 1.4.1959, men nedleggelsen av poståpneriet MÅNESET ble ikke tatt til følge.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976..

7980 MÅNESET postkontor C ble lagt ned fra 1.7.1996. Ny postadresse: MÅNESET, 7970 KOLVEREID. Sirk. 14, 7.6.1996.

2-rings datostempel av vanlig type ble tilsendt poststedet ved opprettelsen i 1892.

(7980)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. og ds.eksp. Sivert N. Sivertsen 1.4.1892.
Sivertsens enke midlertidig kst. fra 1897.
Snekker Johan A. Johannesen Halsan 15.8.1898.
Petter Larssen Eidshaug 16.8.1899.
Ds.eksp. Ivar Kornelius Pettersen 16.10.1931 (f.1905).
Sylvia Janette Østevik (Overmo) 1.4.1959 (f.1929).

Poståpneren var antakelig ulønnet av Pv. inntil 1897, da de første årlige lønninger ble satt til:

1897 1900 1909 1912 1913 1917
Kr 50 80 150 200 250 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------