NK 118 – HØYHEIMSVIK

Bud nå: kr 15

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:22
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 17 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #176-65

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HØYHEIMSVIK (Ref#: 5143 , Kilde: KulturNav)

HØYHEIMSVIK - se HØIEIMSVIKEN

---------

HØIEIMSVIKEN (Ref#: 5069 , Kilde: KulturNav)

HØIEIMSVIKEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Lyster herred, Sogn fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet den 1.4.1896. Sirk. 8, 19.3.1896.

Navnet ble fra 1907 endret til HØIHEIMSVIKEN. Sirk. 34, 14.6.1907.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til HØYHEIMSVIK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet lagt under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen lagt under Lærdal postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.3.1959 lagt under Sogndal postktr. Sirk. 5, 18.2.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.2.1996 lagt under Førde postkontor. (Ikke Sirk.-melding.)

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret HØYHEIMSVIK nytt postnr 6875.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5832/ 6875)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og ds.eksp. Ole Zakariassen Næs 1.4.1896 (f.1846).
Handelsm. Sakarias Olsen Næss 14.10.1919 (f.1885).
Ds.eksp. Hans Bugge Næss midlt. 14.1.1955, kst. 1.3.1955, fast 1.7.1956 (f.1912).
Magne Bergset 1.9.1981 (f.1955).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 200,-, fra 1907 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------