NK 118 – HAMNNES

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-21

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HAMNNES (Ref#: 15235 , Kilde: KulturNav)

HAMNNES - Se HAVNÆS I SENJA

---------

HAVNÆS I SENJA (Ref#: 4211 , Kilde: KulturNav)

HAVNÆS I SENJA poståpneri, i Skjervø prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postktr., ble opprettet ca 1800 med gjestgiver Thomas Andreas Lyng som poståpner.

I en fortegnelse fra 1808 over poststeder som skal forsynes med nytt segl på grunn av kongeskifte (Christian VII døde Frederik VII overtok), er HAVNÆS nevnt i ruten Teraack--Alten. I portokart fra 1849 til 1854 er navnet endret til HAVNÆS I SKJERVØ. Deretter bare som HAVNÆS.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet HAVNES.

Fra 1894 endret til HAVNNES.

Fra 1908 ble navnet endret til HAMNNES. Sirk. 27, 20.5.1908.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene ute av virksomhet fra ultimo 1944, og kom igjen i virksomhet fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.8.1991 endret til HAVNNES. Sirk. 20,20.6.1991.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret HAVNNES nytt postnr 9159.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 105 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9078 / 9159)
Poståpnere/styrere:
Gjestgiver Thomas Andreas Lyng 1806.
J. S. Hallen (?) i 1849 (?)
Handelsfaktor Johannes Giæver 1.4.1868.
Handelsm. Jens Carl Holmboe Giæver 14.10.1918 (f.1876).
Anna Margrethe Louise Giæver 1.5.1931 (f.1882). Evakuerte til Melbo høsten 1944. Tilbake 30.6.1945.
Hans Jacob Lugg Giæver 1.5.1947 (f.1914). Han hadde tj.fri 14.7.1957 -- 1.1.1961 med Marta Magdalena Giæver (f. 1924) som midlt. styrer.
Marta Magdalena Giæver kst. 1.1.1967 (f.1924).
(?) (?) (?)

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1849 1869 1887 1895 1900 1912 1913 1917
Spd. 6 20
Kr 100 200 400 450 550 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------