NK 118 – ELVEGAARD

Vinnende bud: kr 13

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-34

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ELVEGAARD (Ref#: 2190 , Kilde: KulturNav)

ELVEGAARD poståpneri, i Skjomen, Ankenes herred, Salten fogderi, under Bodø postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av 20.12.1890 og 24.1.1891, med virksomhet fra 1.7.1891 og med 14-daglig båtforbindelse til Fagernes poståpneri (Ankenes). Sirk. 16, 25.6.1891.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet ELVEGAARDEN.

Fra 1.1.1902 ble poståpneriet lagt under Narvik postktr. Sirk. 43, 19.12.1901.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ELVEGÅRDEN.

Antakelig endret til ELVEGÅRD i 1936.

Fra 1.7.1955 ble navnet endret til ELVEGARD. (Protokoll).

Postkontoret 8523 ELVEGARD ble lagt ned fra 1.7.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 14, 12.6.1997.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved oppr.

(8523)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Statius Mosling 1.7.1891 (f.1853).
Tlf.hjelpebetj. Anna Steinhaug (Mosling) kst. 1.9.1929 (f.1901).
Viktor Mosling 1.3.1968 (f.1939).

De første kjente poståpnerlønninger:

1898 1907 1909 1917
Kr 120 300 400 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------