NK 1167 – PORSGRUNN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #183-154

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

PORSGRUNN (Ref#: 15429 , Kilde: KulturNav)

PORSGRUNN - Se PORSGRUND

---------

PORSGRUND (Ref#: 9610 , Kilde: KulturNav)

PORSGRUND (kjøpstad 1807) postkontor ble opprettet ved Kgl.res. 3.2.1817. Kom først i virksomhet ved Kgl.res 26.7.1817 fra 11.8.1817. Posten til/fra Skien og Porsgrund ble befordret 3 ganger ukentlig fra postutvekslingsstedet Lillegaarden i hovedpostruten.

Postmester og byfogdembedet ble forenet ved Kgl.res. 12.6.1843, og atskilt ved Kgl.res. 25.2.1860.

Postkontoret lå i begynnelsen av 1880-årene i Floodgården. Flyttet 1882 til Rådhuset.

Navnet ble fra 23.1.1930 endret til PORSGRUNN. Sirk. 6, 15.2.1930.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene i PORSGRUNN nye postnr 3910--3922, 3924, 3925, 3928--3933, 3936, 3937, 3940--3944, 3946, 3948 og 3948 PORSGRUNN. Samtidig beholdt postboksadressatene under PORSGRUNN postkontor postnr 3901( for postboks nr 1--289), og 3905 (for postboksnr 1000--1149). Postkontoret Downtown fikk postnr 3902, Herøya 3903, Skjelsvik 3906, og Stridsklev postnr 3904 PORSGRUNN.

Postkontoret fikk antakelig tildelt datostempel av typen 1-rings med antikva bokstaver allerede i 1849. Ellers har postkontoret i en tid også nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 233.

(3900)
Postmestere/postsjefer:
Henrik Johan Florentz Groth 11.8.1817 til 1829 (f.1790).
Jørgen Christian Krohn 17.12.1829 til 1833 (f.1797).
Andreas Hansen kst. 1833 til 4.12.1843 (f.1892).
Byfogd Christian Heyerdahl fra februar 1844 (f.1801, død 13.8.1859).
Henchel kst. 4.6.1858
Cand.jur. Sommerchild vikar fra 15.8.1859.
Kst. byfogd Gustav Blom kst. 25.8.1859.
Boye Baar kst. 21.9.1860.
Iver Andersen 28.9.1860 Tiltrådt den 16.11.1860.
Anders Gudbrand Andersen kst. 29.12.1874.
Johannes Wilhelm Christian Dietrichson 29.7.1876. Tiltrådt den 1.3.1877.
H. Andersen kst. (?) (?) (?)
Eduard Christiansen kst.15.10.1882, til mars 1883 (f. 1851).
Levor Andreas Hanssøn 31.8.1882 til 9.1.1885. Tiltrådt mars 1883.
J. G. Syversen kst. 18.1.1885.
P.eksp.(?) (?) (?) kst. 24.6. til 15.8.1885.
Halvor Andreas Bentsen 22.5.1885. Tiltrådt den 1.1.1886 (f.1825).
Postfullm. Jacob Henrik Christiansen Hullsmann midlertidig fra 1.2.1891 (f.1864).
Postksp. Axel Bothner kst. 4.9.1891 (f. 1849).
Eduard Christiansen tilbake 14.11.1891. Tiltrådt den 21.4.1892 (f. 1851).
Kristian Nøsen kst. 8.11.1897 (f. 1866).
Samuel Thornsen Dahl 26.3.1898. Tiltrådt den 1.10.1898 (f.1851).
Kristian Nøsen kst. 1.8.1900 (f. 1866).
Carsten Henrik Sendresen 13.12.1900 (f.1841, død 8.9.1910).
Posteksp.III Berit Sendresen kst. under ledighet fra 9.9.1910 (f.1876)
Postfullm.II Nicolai Bonsak Hagen ved Kgl.res.11.11.1910 (f.1861).
Postmester Ole Martin Amundsen 15.4.1921 (f.1864). Tiltrådt den 15.7.1921 med postfullm Chr. Hanssen som midlertidig styrer. Amundsen sluttet 21.10.1934.
Posteksp. Berith Sendresen under ledighet fra 21.10.1934 (f.1876).
Postmester Ole Andreas Huss 1.1.1935 (f.1875). Tiltrådt den 1.5.1935. Styrt midlertidig av posteksp. Berith Sendresen. Huss sluttet 7.2.1945.
Postfullm. Ludvig Holst Hansen midlertidig under ledighet fra 7.2.1945 (f.1890).
Postmester Hans Arne Sætrum midlertidig fra 15.3.1945 (f.1884).
Postfullm. Ludvig Holst Hansen midlertidig under ledighet fra 1.11.1945 (f. 1890).
Postmester Einar Kristofersen 1.5.1946 (f.1888). Tiltrådt den 1.8.1946 med postfullm. Ludvig Holst Hansen som midlertidig styrer under ledighet fra 1.4.1946.
Postfullm.I Ludvig Holst Hansen under ledighet fra 1.4.1949 (f. 1890).
Postmester Finn Andersen 1.2.1950 (f.1892). Har tiltrådt senere, da postfullm.II Sverre Ausland bestyrer postkontoret under ledighet fra 1.3.1950 (f.1899).
Andersen sluttet den .4.1962.
Postmester Einar Wiel Garpe 1.9.1962, sluttet den 1.6.1970 (f.1903).
Avd.sjef I Einar Haugan 1.5.1971 (f. 1922). Til 1.8.1976.
Postinsp. Jens Henrik Bævre 1.1.1977 (f.1923).
Førstepostinsp. Alf Karlsen vikar fra 1.5.1985, fast 1.1.1988 (f.1924).
Postsjef Åge Gunnar Vådal 1.8.1991 (f.1948).
Postsjef Kjell Christian Christoffersen 1.10.1996.
Postmester (i vikariat) Øyvind Rønningen 1.2.2001.

De første årlige lønninger:

1860 1875 1877
Spd. 600 1230
Kr 5400

---------