NK 1166 – ESPEVÆR

Vinnende bud: kr 107

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-139

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ESPEVÆR (Ref#: 2326 , Kilde: KulturNav)

ESPEVÆR poståpneri, i Finaas prestegjeld, Søndhordland fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 17.11.1847 med virksomhet under fisketiden (perioden 1.1--15.3.) fra 1.1.1848. Sirk. 29, 11.1847.

Poståpneriet fikk samtidig postforbindelse med en bipostrute Valen -- Haugesund -- Skudeneshavn -- Stavanger med sidelinjer til Stord, Brandesund, Espevær og Røvær. I en eldre poståpnerprotokoll er notert at poståpneriet er opprettet 1851, men dette beror sansynligvis på at man da fikk helårlig forbindelse.

Poståpneriet er ikke notert i poststedsfortegnelser eller portotabeller før 1863.

ESPEVÆR har således vært et fiskepoståpneri fra 1848 med virksomhet bare en kort tid av året. Enkelte år ikke i det hele tatt. Poståpneriet har trolig også senere vært lagt ned, og offisielt gjenopprettet fra 1.1.1882 med virksomhet under fisket. Sirk. 22, 9.12.1881.

Fra 1.1.1885 ble det bestemt at poståpneriet skulle være i virksomhet hele året. Sirk. 17, 9.10.1884.

Poståpneriet ble fra 1.7.1908 lagt under Haugesund postktr. Sirk. 33, 19.6.1908.

Fra 1.5.1971 under Stord postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 59 (fra ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel 16.12.1858 av 1-rings type med antikva bokstaver.

(5444)
Poståpnere/styrere:
Den første notering om poståpnere er H.J. Baade fra 1851. Men han kan også ha vært tilsatt tidligere.
Gårdbr. Amund Amundsen Espevær 1.1.1882.
Landh. L. Larsen 1.1.1885.
Landh. Anton Bie 1.4.1885 (f.1828).
Gårdbr. Ola Størkson 21.2.1898 (f.1846).
Sjurine (Amundsen) Mehus 1.1.1919 (f.1889).
Kristian Mehus midlt. 1.4.1954, kst. 1.7.1954, fast 1.6.1955 (f.1922).
(?) (?) (?)

Den første lønnen ble bestemt årlig av Departementet. Fast årlig poståpnerlønn:

1851 1858/59 1860 1878 1892 1908 1917
Spd 4 26 30
Kr 80 130 400 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------