NK 1166 – BRYNE

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-226

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRYNE (Ref#: 1307 , Kilde: KulturNav)

BRYNE - se THIME

---------

THIME (Ref#: 12888 , Kilde: KulturNav)

THIME poståpneri, på Mossige, i Ly prestegjeld, Jæderen og Dalarne fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9.1858 og 22.12.1858, med virksomhet fra 1.2.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.

Poståpneriet ble i 1861 flyttet til Thime og i 1866 til Norheim, der lensmannen bodde.

I 1883 ble poståpneriet flyttet til jernbanestasjonen (som kom dit allerede i 1878).

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet TIME.

Fra 1.4.1917 ble navnet endret til TIME PAA JÆDEREN. Sirk. 12, 24.3.1917.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet TIME PÅ JÆDEREN.

Poståpneriet ble omgjort til selvstendig POSTKONTOR fra 1.12.1919. Sirk. 65, 5.12.1919.

Navnet ble fra 1.2.1921 endret til BRYNE. Sirk. 2, 19.1.1921.

Postkontoret ble fra 1.7.1928 igjen omgjort til POSTÅPNERI og lagt under Stavanger postkontor. Sirk. 11, 27.3.1928.

Fra 1.7.1943 ble poståpneriet omgjort til UNDERPOSTKONTOR I. Sirk. 18, 7.7.1943.

Fra 1.10.1947 igjen omgjort til POSTKONTOR. Sirk. 14, 13.5.1947.

Den 25.11.1957 flyttet postkontoret til lokaler i stasjonsbygningen og ble 1.4.1986 gitt fast status av POSTKONTOR A. Sirk. 12, 3.4.1986.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksdadressatene under 4340 BRYNE tildelt postnr 4349.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1875 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4340)
Poståpnere/styrere/postmestere/postsjefer:
Lensm. Ingebret Svendsen Mossige 1.2.1859.
Kirkesanger Velle Vellesen 1.10.1861.
Lensm. Omund Svendsen Mossige Norem 1.4.1866.
Lensm. Sven Osmunsen Norheim 19.11.1873.
Lensm. Torkil Osmunsen Norheim 7.9.1880.
Stasj.mester Jens Olsen Lende 15.7.1883 (f. 1849).
Jonas Jørstad kst. 1.7.1914 (f. 1888).
Postfullm. Thorvald Torgersen 1.12.1919 (f. 1877), med Rolv Hovland midlertidig fra 15.8.1922. Torgersen sluttet 1.11.1923, og Rolv Hovland var også midlertidig styrer fra da av.
Posteksp. Theodor Kaastrup kst. 1.10.1928 (f. 1895).
Postfullm.II Samson Kristoffer Hopen, plikt fra 1.7.1943 (f. 1897).
Postfullm. Gudbjørn Leidulf Øxning 1.10.1947 (f. 1899).
Postkass.III Gustav Adolf Skundberg 1.9.1959 (f. 1897).
Avd.sjef III Per Molaug 1.8.1964 (f. 1902).
Avd.sjef III Arne Hadland 1.5.1972 (f. 1926).
Kons. Oddvar Lunde vikar fra 1.12.1987 (f. 1940).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var fra:

1859 1876 1881 1885 1887 1896 1902 1908 1914 1916 1917
Spd. 12 20
Kr 120 140 180 480 720 800 1000 1200 1300/1400

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------