NK 1164 – TENNEVOLL

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-96

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TENNEVOLL (Ref#: 12847 , Kilde: KulturNav)

TENNEVOLL poståpneri - se TENNEVOLD poståpneri

---------

TENNEVOLD (Ref#: 12845 , Kilde: KulturNav)

TENNEVOLD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Lavangen herred, Tromsø amt, under Harstad postkontor, ble underholdt fra 1.1.1913 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 71, 14.12.1912.

Navnet er senere skrevet TENNEVOLL.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9465)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. O. S. Solberg 1.1.1913. Under tjenestefri et år fra 1.10.1917 med hustruen Konstanse Solberg (f. 1889) som midlertidig styrer.
Fru Konstanse Berglund Solberg 1.9.1919 (f. 1889). Var syk det meste av 1954, med vikarer.
Bjørgunn Othilie Solberg kst. 1.12.1954, fast 1.1.1956 (f. 1931). Hadde tjenestefri i 7 mndr uten lønn fra 1.10.1957.
Vikarer fra 1.10.1957.
Konstanse Solberg midlertidig fra 7.5.1958.
Kjell Andreas Solberg midlertidig fra 1.6.1959, fast 1.12.1959 (f. 1933).
Poststyrer Eva Gislaug Solvoll 1.5.1997.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1916, da årlig lønn ble satt til kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

TENNEVOLD (Ref#: 12846 , Kilde: KulturNav)

TENNEVOLD brevhus, i Lavangen herred, Tromsø amt, under Harstad postkontor, ble opprettet den 1.10.1911.

Brevhuset TENNEVOLD ble lagt ned fra 1.1.1913 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 321.

Brevhusstyrer:
O. S. Solberg 1.10.1911.

---------