NK 1164 – KRÅKSTAD

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-165

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KRÅKSTAD (Ref#: 6353 , Kilde: KulturNav)

KRÅKSTAD - se KRAAKSTAD

---------

KRAAKSTAD (Ref#: 6208 , Kilde: KulturNav)

KRAAKSTAD poståpneri, i Kraakstad prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 18.6.1870 med virksomhet fra 15.7.1870 og med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra Aas poståpneri. Sirk. 13, 5.7.1870.

Fra opprettelsen lå poståpneriet først på gården Skjønhaug, men ble flyttet til jernbanestasjonen i 1882.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet KRÅKSTAD.

Poståpneriet ble fra 1.10.1957 lagt under Ski postkontor. Sirk. 19, 11.7.1957.

Fra 1.2.1972 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 2, 14.1.1972.

Fra 1.1.1989 lagt under Ski postområde. (Follo postregion). Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet fikk fra 18.3.1968 postnr 1840. Fra 1.6.1980 ble dette endret til postnr 1435. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret 1435 KRÅKSTAD ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 22, 22.8.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk KRÅKSTAD nytt postnr 1408.

Ifølge "Norske filatelistika" fikk poståpneriet først tilsendt datostempel 4.8.1882 av 2-rings type uten tverrbjelker, men med hull.

(1840 / 1435 / 1408))
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Berg 15.7.1870. (På gården Skjønhaug.)
Stasj.mester Carl Sommerchield 15.3.1882.
Telegraffist Chr. Hindrum kst. 20.9.1884.
Stasj.mester Carl Sommerchield 1.10.1884.
Stasj.mester Christoffer Benedict Fasting 1.5.1885 (f. 1843).
Telegrafist K. Pedersen midlt. 1.5.1911.
Stasj.mester J. F. Ryen 1.11.1911.
Stasj.mester Olaf Johansen 6.1.1917 (f. 1872).
Landpostbud Borghild Mørk 11.12.1919 (f. 1896).
Stasj.holder Karen Nordby kst. 1.9.1965 (f. 1915).
Postkass. Bodil Jansen 1.10.1985 (f. 1951).
Postkass. Cato Ivar Kloppen 1.5.1987 (f. 1961).
Postst. midl. Merete Elisabeth Randsted Bustnes 4.9.1996.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1882 1888 1894 1901 1908 1914 1917
Spd. 10
Kr 96 150 300 400 500 550 700 + kr 100 noe senere.

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------