NK 1163 – STEINKJER

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #171-163

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STEINKJER (Ref#: 11848 , Kilde: KulturNav)

STEINKJER - se STOD

---------

STOD (Ref#: 11914 , Kilde: KulturNav)

STOD - HEGGE I STOD - STEENKJÆR - STENKJÆR - STEINKJER

Navnet STOD har grener langt tilbake i tiden. Allerede på 1700-tallet fortelles det om "Regimentsposten", en organisert postgang betjent av det militære, som gikk fra Trondheim hver lørdag med ankomst til Skage i Namdalen den påfølgende torsdag. Regimentsposten var egentlig en militær post, men folk benyttet seg likevel av denne. Underveis i postruten var det flere sideruter, bl.annet fra gården Frøset (senere Hegge) til Stod og Snåsa.

I 1804 overtok Postverket den tidligere "Regimentsposten". Det ble opprettet en fast postrute over land fra Trondheim til det nyopprettede "Nordland postkontor" på Terråk, samt at det ble opprettet flere poståpnerier på denne strekningen. Vi må anta at poståpneriet på Hegge gård ble opprettet samme år. Vi finner HEGGE poståpneri (i Stod prestegjeld) i en portotabell fra 1812 og 1816, samt på timesedler fra 1830-årene.

I en bekjentgjørelse/tabell fra 1831 er imidlertid navnet endret til STOD.

Fra 1.7.1852 ble navnet endret til STEENKJÆR poståpneri (i Stod prestegjeld, under Trondhjem postkontor). Sirk. 18, 17.5.1852.
Samtidig ble et nytt STOD poståpneri opprettet.

Navnet er senere skrevet STENKJÆR.

Poståpneriet ble fra 1.7.1880 opphøyet til POSTEKSPEDISJON. Sirk. 14, 14.6.1880.

Ved Kgl.res. av 31.5.1890 ble postekspedisjonen omgjort til selvstendig POSTKONTOR. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved lov nr 1 av 5.6.1925 ble navnet endret til STEINKJER fra 5.6.1925. Sirk. 24, 23.6.1925.

Etter etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk Steinkjer status av POSTKONTOR A. Sirk. 41, 31.10.1973.

STEINKJER postkontor ble fra 30.3.1998 oppgradert til postsenter. Sirk 6, 20.3.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene i STEINKJER tildelt postnr 7711--7713, 7715--7718, 7724, 7725 og 7732 STEINKJER. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under STEINKJER postkontor postnr 7701--7706. Bedriftspostkontorets postboksnr ble 7707 og 7708 STEINKJER. Store postmottakere med eget postnr fikk tildelt postnr 7734--7738 STEINKJER.

Poståpneriet fikk tildelt datostempel først i 1855 av 1-rings type med antikva bokstaver. Videre ble det i en tid også nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 285.

(7700)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Den først kjente poståpner nevnes i en timeseddel som er datert år 1834 og attestert av M. Coldevin. Coldevin var prest på stedet og ordnet antakelig også med posten.
Apoteker Nannestad er notert fra 1.7.1853.
Premierløytnant Schrøder 1.4.1856.
Enkefru Schrøder kst. 6.8.1880.
Ds.eksp. Ludvig Solem 13.10.1880, tiltrådt 1.1.1881. Enkefru Schrøder var den som først fungerte som posteksp. Ludvig Solem hadde tjenestefri i 2 mndr fra 1.6.1888 under midlertidig bestyrelse av postass. Jens Johansen (f. 1863).
Posteksp. John Olsen 10.9.1889 (f. 1846), tiltrådt 1.11.1889.
Postass. Martha Jensen midlertidig fra 1.5.1903.
Posteksp. Andreas Konglebæk 18.6.1903 (f. 1866).
Posteksp. Vidar Hildrum kst. under ledighet fra 25.9.1936 (f. 1893).
Postfullm. Anthon Øgaard 1.11.1936 (f. 1877), tiltrådt 1.2.1937, med Vidar Hildrum som midlertidig bestyrer.
Kst. postmester Arnulf Frithjof Thyness 1.6.1947 (f. 1891), tiltrådt 1.8.1947 med Vidar Hildrum som midlertidig bestyrer. A. F. Thyness døde 4.7.1960.
Postmester Torleif Tollefsen Sundre 1.8.1961 (f. 1902).
Postmester Per Christiansen 1.11.1970 (f. 1919).
Førstekons. Oddvar Aakvik 1.1.1988 (f. 1944).
Postmester Mai Solfrid Lerfald 1.1.2001.

De først kjente årlige lønninger:

1849 1853 1859 1866 1872 1880 1888
Spd. 8 24 100 150 180
Kr 2.500 2.800

---------