NK 115 – SANDEFJORD

Vinnende bud: kr 13

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-129

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SANDEFJORD (Ref#: 10531 , Kilde: KulturNav)

SANDEFJORD hadde trolig ifølge posthistorien en privat ordnet post allerede på 1600-tallet.

SANDEFJORD poståpneri, i Jarlsberg og Laurvig amt, ble opprettet ved Kgl. res. 27.5.1837. (Ikke Sirk.)

Samtidig ble det opprettet for Statskassens regning en bipostrute mellom Sandefjord og hovedpostruten Christiania -- Christiansand S. (Vestlandsruten). Bipostruten ble knyttet til hovedruten ved Haukerød.

I årene etter at poståpneriet ble opprettet, gikk en stor del av posten med dampskip langs kysten. Sandefjord hadde få anløp av postskipene i forhold til Tønsberg og Larvik. Forbindelsen med båten ble opprettholdt ved hjelp av bipostruter mellom disse byene og Sandefjord. Noe senere, da den private dampskipsfarten overtok mer av posttransporten, fikk byen hyppigere anløp av skipene. En egen rute ble da opprettet mellom Vestfoldbyene og hovedstaden. I 1881 ble jernbanelinjen mellom Drammen og Larvik ferdig, og posttransporten til/fra Vestfoldbyene ble overtatt av posteksp. på Vestfoldbanen.

Poståpneriet ble fra 1.1.1849 omgjort til postekspedisjon, og ved Kgl.res. 31.5.1890 omgjort til selvstendig postkontor fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Posteksp./-kontoret var fra sommeren 1863 til 15.10.1900 forenet med telegrafekspedisjonen. Offentlig lokalpost ble opprettet i byen fra 1.7.1889 (innbefattet bydelen Grønlien).

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk postkontoret status av postkontor A, Sirk. 41, 31.10.1973.

Fra 1.3.1996 fikk gate- og veiadressene i Sandefjord egne postnr. Ved omorganisering av hele det norske postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene i SANDEFJORD en ytterligere justering og omfatter postnr 3208--3244 SANDEFJORD. Ved kommunegrensene forekommer også postnr 3160 STOKKE og 3270 LARVIK.

Postekspedisjonen fikk antakelig datostempel fra opprettelsen i 1849 av 1- rings type med antikva bokstaver.
3-rings kassasjonsstempel nr 253 ble tilsendt fra ca 1855/56.

(3200)
Poståpnere/postekspeditører/postmestere/postsjefer:
Den første poståpner og postekspeditør opplyses å være skolelærer Christian L. Thestrup 1837 til 11.5.1852 (f. 1780).
Handelsm. Lars Engebrightsen kst. 11.5.1852, fast 1853 (f. 1813).
Handelsm. T. M. Thoresen kst. midlertidig fra 31.5.1856.
Fredrik Jens Christian Rosenkilde 1.7.1856 (f. 1827).
Handelsm. Lars Engebrichtsen midlertidig kst. fra 13.12.1862 (f. 1813).
Posteksp. Thomas Broch 1.6.1863 (f. 1923).
Carl Jønsberg var midlertidig kst. fra 5.7.1871.
Telegrafbest. Ole Hansen kst. 31.10.1871, fast 1.1.1872 (f. 1827).
Postass.II Dorothea Hansen midlertidig kst. fra 1.6.1905 (f. 1873).
Postmester Nicolay Jacobsen 1.7.1905 (f. 1854).
Postmester Jens Georg Næss 1.1.1925 (f. 1864). Under sykdom i tiden 2.8.1926--1.3.1927 styrt av posteksp. Magne Monsen (f. 1893).
Kst. postmester Imanuel Hermansen midlertidig kst. fra 14.2.1929 (f. 1876).
Postmester Johan Petter Jacobsen kst. 1.6.1929 (f. 1869), tiltrådt 1.11.1929, med postmester Imanuel Hermansen (f. 1876) som midlertidig i juni, og postfullm.II Karl Elias Andresen fra juli, senere under ledighet fra 1939.
Postfullm.II Morten Petrus Dyrstad 1.8.1939 (f. 1879), tiltrådt 1.11.1939, med Karl Elias Andresen som midlertidig styrer, likeledes under sykdom fra 13.5.1947 (f. 1879).
Postfullm.II Olav Brochmann Øslebye 1.7.1948 (f. 188, død 16.4.1956).
Avd.sjef III Ole Kristian Kokvold 1.10.1956 (f. 1896, død 13.1.1963).
Avd.sjef I Mikael Haug 1.6.1963 (f. 1901).
Postmester Gustav Adolf Bjercke 1.11.1968 (f. 1908, død 18.8.1974).
Postsjef Tom Bernhard Thorkildsen Presthus 1.2.1975 (f. 1926).
Postsjef Else Synnøve Grindland Jacobsen 1.4.1992.

Årlig lønn i 1837 var 24 Spd., i 1852 200 Spd., i 1866 240 Spd., i 1872 630 Spd., i 1877 kr 2.720,-, og i 1887 kr 3.220,-.


Postkontoret 3201 SANDEFJORD endret navn 1.1.1998 til 3201 SANDEFJORD SENTRUM. Jfr Retting nr 2 til håndboken Norske postkontor for 1996.

3201 SANDEFJORD SENTRUM postkontor endrer navn til SANDEFJORD med virkning fra 1.3.1999. Postadressen blir 3201 SANDEFJORD. Sirk. 3, 26.1.1999.


3202 SANDEFJORD postkontor endrer navn til PINDSLE med virkning fra 1.3.1999. Postadressen blir 3202 PINDSLE. Sirk. 3, 26.1.1999.

---------

SANDEFJORD (Ref#: 10532 , Kilde: KulturNav)

SANDEFJORD, midlertidig brevhus, under Sandefjord postkontor, var i virksomhet i Sandefjord den 23.2.1993. (Motivdatostempel.) Sirk. 33, 9.12.1992.

---------