NK 1147 – ELVÅL

Vinnende bud: kr 47

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-152

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ELVÅL (Ref#: 2217 , Kilde: KulturNav)

ELVÅL - se ELVAAL

---------

ELVAAL (Ref#: 2183 , Kilde: KulturNav)

ELVAAL poståpneri, i Øvre Reendalen herred, Nordre Østerdalen fogderi, under Hamar postktr., ble underholdt fra 1.10.1898, i postruten Unset -- Øvre Reendalen. Sirk. 34, 29.9.1898.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ELVÅL.

Poståpneriet ble fra 1.10.1918 lagt under Elverum postktr. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.8.1960 lagt under Tynset postktr. Sirk. 18, 30.6.1960.

Fra 1.8.1972 igjen under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2532 ELVÅL ble lagt ned fra 1.3.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 12.2.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk ELVÅL nytt postnr 2486.

Fra 1.10.2000 endret 2486 ELVÅL postadressen til 2485 RENDALEN. -- Kilkde: Posten salg og distribusjon.

(2532 / 2486)
Poståpnere/styrere:
Skomaker Andreas Moe 1.10.1898.
Herredskass. K. Ellevold 1.7.1899 (f.1859).
Handelsbest. John K. Ellevold kst. 1.1.1928 (f.1897).
Anna Ellevold midlt. 16.5.--11.11.1928.
J. K. Ellevold 11.11.1928 (f.1897, død 28.12.1957).
Karenus J. Ellevoll midlt. 1.5.1958, kst. 1.8.1958 (f.1928).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i de 3 første år. Årlig lønn:

1901 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 120 150 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------