NK 1145 – LEKA

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:38
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-192

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LEKA (Ref#: 7016 , Kilde: KulturNav)

LEKA - se LEKØ

---------

LEKØ (Ref#: 7039 , Kilde: KulturNav)

LEKØ poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet Gutvig, på fastlandet i Kolvereid, Lekø prestegjeld, Namdal fogderi, under Nordland postkontor, (Namsos fra 1866) ble opprettet den 15.6.1850. Sirk., 29.5.1850.

Bakgrunnen for opprettelsen var antakelig at Nordland postkontor samtidig ble flyttet fra gården Hildringen til gården Ottersø og at bipostruten ble bestemt å gå fra Lekø i stedet for fra Nærø (som da ble lagt ned, men senere gjenopprettet) til Bindalen. Bipostruten skulle gå hver gang hovedposten kom sørfra, dvs. hver uke om sommeren og hver annen uke om vinteren.

Poståpneriet ble fra 1.10.1885 flyttet fra Gutvik til Skjei på Lekøen, og navnet ble ifølge poststedsfortegnelsen ca 1890 endret til LEKA.

Poståpneriet ble fra 1.1.1919 lagt under Rørvik postkontor. Sirk. 62, 17.12.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 176 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7994)
Poståpnere/styrere:
I en eldre poståpnerprotokoll er notert N. Selliseth fra 1850 til 1871(døde antakelig da).
Handelsm. Hans Hansen Røsvig 1.2.1873.
Handelsm. og gårdbr. Johannes Brede Pedersen Furre 18.10.1885 (f. 1845).
Peder Aleksander Furre 1.7.1920 (f. 1879).
Ds.eksp. og telefonstyrer Johannes Furre midlertidig fra 1.1.1949, fast 1.2.1949 (f. 1922).
(?) (?) (?)

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1872 1877 1885 1896 1904 1913 1914 1917
Spd. 20 36
Kr 240 100 240 400 450 500 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------