NK 1137 – STRANDEBARM

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-167

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STRANDEBARM (Ref#: 12072 , Kilde: KulturNav)

STRANDEBARM - se VIIG

---------

VIIG (Ref#: 14188 , Kilde: KulturNav)

VIIG poståpneri, i Viig prestegjeld, Søndhordland og Hardanger fogderier, under Bergen postkontor, sees først i portotabellen 1837, uten at opprettelsen av offentlig poståpneri kan bekreftes.

I portotabellen 1847 er navnet endret til VIIG I STRANDEBARM .

Fra 1848 skrevet bare STRANDEBARM.

Poståpneriet ble fra 1.12.1857 flyttet fra Jondals annex til Strandebarm sogn (lå da trolig på gården Bakke). Sirk. 8, 17.10.1857.

Poståpneriet ble fra 1.2.1958 lagt under Norheimsund postkontor. Sirk. 31, 19.11.1957.

Fra 1.4.1973 lagt under Voss postområde. Sirk. 41, 13.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 290 og fikk datostempel tilsendt den 16.12.1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5630)
Poståpnere/styrere:
N. Vig er notert i eldre protokoll uten angivelse for tilsetting.
Landh. Kars notert fra 1.12.1857.
Ditmar Kahrs 1.10.1870.
Sersjant og gårdbr. Amund Arnesen Fosse 1.10.1883 (f. 1851).
Hans Mikkelsen Børsheim 1.9.1922 (f. 1899).
Malvin Børsheim 1.7.1966 (f. 1925).
Marta Vik Hafsås 1.11.1990.

Da de tidligere gebyrer bortfalt, ble årlig poståpnerlønn fra 1859 satt til 30 Spd., fra 1880 kr 200,-, fra 1888 kr 280,-, fra 1897 kr 650,-, fra 1901 kr 720,-, fra 1908 kr 800,-, og fra 1917 kr. 850,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------