NK 112 – STJØRDALEN

Vinnende bud: kr 1.650

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-174

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STJØRDALEN (Ref#: 11911 , Kilde: KulturNav)

STJØRDALEN - se STØRDALEN (OG VÆRNES)

---------

STØRDALEN (Ref#: 12208 , Kilde: KulturNav)

STØRDALEN sees først nevnt som "poståpneri" i "Forklaring til Pontoppidans kart 1785", men var da antakelig bare en poststasjon/postutvekslingssted eller privatdrevet poståpneri.

Dernest sees poståpneriet nevnt i en "Placat" fra 10.11.1804 i forbindelse med opprettelse av en ukentlig postrute gjennom Indherredet og Nummedalen i Trondhjems stift. Poståpneriet kan være opprettet da, eller tidligere.

I portotabellen 1812 er navnet endret til VERNES I STØRDALEN, og årsaken er trolig at postruta den gang gikk lenger øst og at navnet ble VERNES, fremfor STØRDALEN, som egentlig var av større betydning.

I portotabellen "Anhäng" 1813 er navnet skrevet VÆRNES,og fra 1816 igjen VERNES.
(Værnes poståpneri, senere Imsterfjorden, ble først opprettet 1.10.1880).

I den neste foreliggende portotabell "Bekjentgjørelse" av 12.2.1831 er navnet igjen endret til STØRDALEN, og poståpneriet ligger da i Nedre Størdalen prestegjeld, Stør- og Værdal fogderier, underlagt Trondhjem postkontor.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet STJØRDALEN.

Poståpneriet fikk fra 1.7.1898 status av postkontor. Sirk. 19, 15.6.1898.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til STJØRDAL. Sirk. 62, 17.12.1918.

Postkontoret fikk fra 1.1.1930 endret status til underpostkontor I under Trondheim postkontor, og ble igjen lagt under Trondheim postkontor. Sirk. 22, 14.6.1929.

Fra 1.10.1951 igjen gitt status av selvstendig postkontor (A). Sirk. 20, 31.8.1951.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk postkontoret betegnelsen postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Poststedets eldre beliggenhet er ukjent, men lå ca 1900 i Bjerkan-gården, og senere flyttet til jernbanestasjonen. Flyttet i 1941 til Herstadgården, i 1959 til Sakshauggården. I 1983 ble postkontoret flyttet til nye lokaler i Norges Brannkasses bygg i Stjørdal sentrum.

Poståpneriet sees først å ha nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 293 (ca 1855/56) og fikk datostempel i 1857 av 1-rings type med antikva bokstaver.

(7500)
Poståpnere/postmestere/styrere/postsjefer:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Værnes, som var mulig poståpner da.
O. Berg 1.8.1854.
Bertine Margrethe Berg (gift Krogstad) 17.11.1888. Hadde styrt stedet i 10 år før tilsettelsen, grunnet O. Bergs sykdom. B. M. Berg Krogstad ble kst. postmester fra 1.7.1898, fast 1.1.1899 (f. 1855).
Posteksp. Severin Andersen 1.2.1921, tiltrådt 14.4.1921 (født 1864,død 5.9.1927), under midlertidig bestyrelse av postass. Anna Ohlaug (f. 1886).
Anna Ohlaug midlertidig fra 5.9.1927.
Posteksp. Otto Arne Selnæs (plikt) fra 1.12.1935, ble tilsatt som postfullm. II fra 1.11.1946 med fortsatt plikt til å styre underpostkontoret. Tilsatt som postmester 1.10.1951 (f. 1900).
Avd.sjef II Edgar Leonard Lauritsen 1.6.1970 (død 30.7.1978).
Vikarer fra 30.7.1978.
Driftsleder Olaf Lydvo 1.1.1979 (f. 1940).
Postmester (i vikariat) Gunn-Elin Kummernes Sandness fra 1.1.2000.

De først kjente årlige styrerlønninger var i 1860 60 Spd., i 1869 84 Spd., i 1873 100 Spd., i 1878 kr 480,-, i 1890 kr 700,-, i 1896 kr 900,-.
Fra 1.7.1898 ble lønnen satt til kr 1.500,- pluss kr 300,- til kontorhold.

---------