NK 1115 – EIDSNES

Vinnende bud: kr 23

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-170

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EIDSNES (Ref#: 2037 , Kilde: KulturNav)

EIDSNES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Borgund herred, Møre og Romsdal fylke, under Ålesund postktr., ble opprettet fra 1.1.1939 i stedet for det tidligere brevhus.
Posten til/fra stedet ble sendt med lokalrute fra Ålesund. Sirk. 42, 7.12.1939.

Postnr. 6024 ble tatt i bruk fra 18.3.1968, og fra 1.4.1987 endret til 6037. (4.trafikktr. 26.11.1986).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt ved opprettelsen.

(6024 / 6037)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Johan R. Sunde 1.1.1939 (f. 1886, død 15.3.1954).
Vikarer 28.10.1953.
Ds.eksp. Einar Sunde midlt. 1.7.1954, kst. 1.10.1954, fast 1.7.1956 (f. 1917).
Posteksp. Svein Arve Berghøyden 1.6.1985 (f. 1960).
Res.postkass. Sylvi B. Rye 1.6.1988.
Oddlaug Kvasnes vikar 1.4.1990.

Årlig lønn i 1940 var kr 720,- i 1943 kr 980,-.

---------

EIDSNES (Ref#: 2038 , Kilde: KulturNav)

EIDSNES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Talvik herred, Alten fogderi, under Hammerfest postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.4.1894. Sirk. 6, 13.3.1894.

Navnet ble fra 1.1.1904 endret til STORSANDNES. Sirk. 50, 11.12.1903.

Etter evakuering av poststedet fra ultimo 1944 kom poståpneriet igjen i virksomhet høsten 1945. Sirk. 31, 15.11.1945.

Poståpneriet ble fra 1.5.1962 lagt under Alta postktr. Sirk. 13, 24.3.1962.

Poståpneriet 9544 STORSANDNES ble lagt ned fra 1.11.1971. Ny postadresse: 9540 TALVIK. Sirk. 47, 15.11.1971.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(9544)
Poståpnere:
Handelsm. og ds.eksp. Nils Aslaksen Eidsnæs 1.4.1894.
Henrik Digre 1.1.1904 (f. 1858).
Jens B. Digre kst. 1.7.1929 (f. 1885, død 25.12.1949).
Ds.eksp. Frantz Digre midlt. 26.12.1949, fast 1.7.1950 (f. 1927).

Årlig poståpnerlønn i 1894 var kr 60,-, i 1907 kr 100,-, i 1911 kr 150,- og i 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------