NK 1110 – TINDEN

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1989

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1989
Frimerkeauksjon #174-99

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TINDEN (Ref#: 12919 , Kilde: KulturNav)

TINDEN - se også SUNDERØ poståpneri

---------

SUNDERØ (Ref#: 12272 , Kilde: KulturNav)

SUNDERØ poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Øksnes prestegjeld, Lofoten og Vesteraalen fogderier, under Namsos postkontor, ble inntil videre underholdt fra 26.4.1872. Sirk. 9, 25.3.1872.

Poståpneriet ble fra 1.7.1884 lagt under Svolvær posteksp. Sirk. 12, 12.7.1884.

Fra poststedsfortegnelsen 1893 er navnet endret til SUNDERØEN.

Fra 15.2.1908 til SUNDERØY. Sirk. 6, 13.2.1908.

Ifølge en eldre poståpnerprotokoll ble poståpneriet den 23.1.1913 flyttet til Tinden.

Navnet ble endret til TINDEN først fra 1.1.1924. Sirk. 55, 8.12.1923.

Fra 1.4.1955 ble poståpneriet lagt under Sortland postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

8427 TINDEN postkontor C, under Sortland postkontor, ble lagt ned fra 1.9.1989. Ny postadresse: TINDEN, 8426 BARKESTAD. Sirk. 30, 6.9.1989.

Datostempel med tekst "Sunderø" av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1874. Datostempel med tekst "Tinden" av sveitsertypen med lukket stjerne ble ifølge samme kilde tilsendt ved navneendringen fra 1.1.1924.

(8427)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Hansen 26.4.1872.
Handelsm. og ds.eksp. Richard Anton Hansen 1.12.1883 (f. 1857).
Herredskass. Karl Remø 1.9.1902.
Handelsm. Hagb. Leinan 18.6.1903.
Handelsm. og ds.eksp. Edv. Pedersen 23.1.1913.
Fru Josefine Pedersen kst. 5.1.1918 (f. 1860).
Handelsm. Joh. Jensen 1.12.920 (f. 1875).
Telefonstyrer og ds.eksp. Sjalg Halmøy midlertidig fra 17.8.1945, fast 1.12.1945 (f. 1914).


De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1872 1877 1897 1912 1914 1917 1927 1941 1947 1950
Spd. 12
Kr 80 250 500 650 750 900 890 2840 2950

Fra "LAND OG FOLK"
Øya het i gammel tid Sundarøy og har fått navn etter gården Sund. Øya ligger midt i sundet utenfor denne gården. I året 1900 var det på øya 2 boplasser med til sammen 30 innvånere. Det ble dyrket 2.75 hl. poteter, og i tillegg ble 1/2 mål nyttet til diverse grønnsaker. Det var bare et lite område omkring handelsstedet som var oppdyrket.

Husdyrholdet var 1 hest, 6 kuer, 24 sauer, 1 gris og 17 høns. Ellers fantes på øya bare 2 arbeidskjerrer av større redskap. Havna var god, både for større og mindre båter. Sunderøen deltok også i russerhandelen (pomorhandelen) som ble drevet i Finnmark og deler av Nordland og Troms om sommeren. Russerne kjøpte fisk og betalte enten kontant eller med varer som fiskeredskaper, hamp, jern, korn, mel, gryn, salt, tjære, seilduk mm. I boka står også at det skal ha eksistert et "korhus" på gården Tinden.

I opprettelseesåret 1872 ble det avsendt 446 brev fra Sunderø, av dette 35 pengebrev. I 1922, 50 år senere, var antallet steget til 3.900, og i 1972, 100 år senere, var brevmengden 9.800.


NB: Nytt TINDEN brevhus -- se TINDEN.

---------

TINDEN (Ref#: 12920 , Kilde: KulturNav)

TINDEN sesongbrevhus (8426 Barkestad), i Øksnes komm., Nordland fylke, under Sortland postområde, ble opprettet fra 1.6.1990. Sesong for senere år er tidsrommet 1.5.--30.9. (Skriv 273/90.411/FPP/Sam.)

Sesongbrevhusstyrer:
Telefonstyrer og ds.eksp. Sjalg Halmøy 1.6.1990 (f. 1914).

---------

TINDEN (Ref#: 12921 , Kilde: KulturNav)

TINDEN poståpneri - se SUNDERØ

---------