NK 109 – DROMNESSUNDET

Vinnende bud: kr 43

Nedlagt 1966

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1966
Frimerkeauksjon #190-154

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

DROMNESSUNDET (Ref#: 1856 , Kilde: KulturNav)

DROMNESSUNDET - se AARVAAGSFJORD (og etter nytt AARVAAGSFJORDEN)

---------

AARVAAGSFJORD (Ref#: 117 , Kilde: KulturNav)

AARVAAGSFJORD poståpneri, på gården Ulfsnæs, ca 2 km fra dampsskips- anløpsstedet Storøen, der posten ble utvekslet med skipet "Statsraad Riddervold", ble opprettet den 1.10.1879. Poståpneriet lå i Aure prestegjeld, Nordmør fogderi, under Christiansund N. postkontor. Sirk. 24, 25.9.1879.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet AARVAAGSFJORDEN.

Fra 1.7.1898 ble navnet endret til DROMNESSUNDET. Sirk. 21, 30.6.1898.
Nytt Aarvaagsfjorden poståpneri ble samtidig opprettet se dette.

Fra 1.4.1909 ble navnet igjen endret, nå til VIHALSEN. Sirk. 16, 31.3.1909.
Nytt Dromnessundet poståpneri ble samtidig opprettet.

Poståpneriet ble fra 16.11.1909 flyttet til gården Vihalsen.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet VIDHALSEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.5.1930 ble navnet skrevet VIHALS. Sirk. 11, 20.3.1930.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6697 VIHALS ble lagt ned fra 1.3.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 12.2.1998.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1885 av 2-rings vanlig type.

(6697)
Poståpnere/styrere:
Lærer og gårdbr. Ole Olsen Ulfsnæs 1.10.1879 (f. 1847).
Gårdbr. Paul Vighals 16.11.1909 (f. 1886).
Gårdbr. Harald Vikhals midlertidig fra 16.6.1945.
Gårdbr. Paul Vighals tilbake fra 16.3.1948 (f. 1886).
Gårdbr. Harald Vikhals midlertidig fra 1.8.1954, fast 1.10.1954 (f. 1914). Han var fra ca 1970-årene antakelig kombinert landpostbud og styrer.
Harald O. Torset var antakelig kombinert landpostbud og styrer fra 1.5.1986 (f. 1925).

Årlig poståpnerlønn var i 1879 kr 60,-, fra 1881 kr 80,-, fra 1895 kr 120,-, fra 1909 t.o.m. 1911 var poståpneren ulønnet av Pv., fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

AARVAAGSFJORDEN (Ref#: 9041 , Kilde: KulturNav)

Nytt AARVAAGSFJORDEN poståpneri, på Stemshaug i Aure herred, Nordmøre fogderi, under Kristiansund N. postkontor, ble underholdt ved Kgl.res. 29.1.1898, med virksomhet fra 1.7.1898 da det tidligere Aarvaagsfjorden poståpneri fikk navnet Dromnessundet. Postbefordringen skjedde til/fra dampskipsanløpsstedet Vihalsen. Sirk. 21, 30.6.1898.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet hertter skrevet ÅRVÅGS-FJORDEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ÅRVÅGSFJORD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.10.1937 ble navnet endret til STEMSHAUG. Sirk. 33, 10.9.1937.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 6694 STEMSHAUG ble lagt ned fra 1.9.1976. Ny postadresse: 6690 AURE. Sirk. 23. 26.8.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert i 1898.

(6694)
Poståpnere/styrere:
Landh. Ole Kammen 1.7.1898 (f. 1858).
Telefonstyrer Ingeborg Kammen (Møhle) kst. 23.6.1928 (f. 1902).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1901, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1907 kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.


Nytt DROMNESSUNDET poståpneri, på ds.anl.stedet Ronan, i Aure herred, Romsdals amt, under Kristiansund N. postktr., ble underholdt fra 1.4.1909, da det tidligere Dromnessundet poståpneri fikk navnet Vihalsen. Sirk. 16.,31.3.1909.

Poståpneriet DROMNESSUNDET ble lagt ned fra 1.6.1966. Sirk. 16, 18.5.1966. Ny postadresse: 6697 VIHALS. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt i 1909.

Poståpnere:
Gårdbr. Martin Rognan 1.4.1909 (død 2.12.1920).
Ole Paulsen Torset 1.4.1921 (f. 1891). Han var syk fra 18.5.1959.
Stillingen ledig i 1963. Trolig dekket med vikarer til nedleggelsen i 1966.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1912, da årlig lønn ble satt til kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------