NK 1089 – TINGVATN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-124

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TINGVATN (Ref#: 12925 , Kilde: KulturNav)

TINGVATN - se HEGEBOSTAD

---------

HEGEBOSTAD (Ref#: 4240 , Kilde: KulturNav)

HEGEBOSTAD poståpneri, på gården Tingvatn, i Hegebostad prestegjeld, Lister fogderi, under Christiansand postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 28.10.1853 med virksomhet fra 1.2.1854 og med bipostrute mellom Lyngdal og Hegebostad. Sirk. 24, 23.11.1853.

I postfortegnelsen fra 1880 er navnet skrevet HEGGEBOSTAD.

Poståpneriet ble fra 1.8.1888 lagt under Farsund postktr. Sirk. 16, 25.6.1888.

Fra ca 1888/89 er navnet skrevet HÆGEBOSTAD.

Navnet ble fra 1.7.1890 endret til TINGVATNE. Sirk. 20, 25.6.1890.

Fra 1.10.1921 endret til TINGVATN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.6.1970 lagt under Kristiansand S. postktr. Sirk. 18, 28.5.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4595 TINGVATN ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 7.8.1997.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 107 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4595)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Andreas Aamot 1.2.1854.
Gårdbr. Tarje Thorvaldsen Birkeland 15.4.1862.
Lensmann Rolfsen 1.1.1878.
Gårdbr. Ansten Kristensen Tingvatne 1.7.1880.
Lensmann Hans Jakob Rolfsen 1.4.1881 (f. 1820).
Anna Rolfsen kst. 1.9.1893. Styrt av Martha Rolfsen under tjenestefrihet i tiden 28.8.1900 -- 20.7.1901.
Kirkesanger og lensm.Johan Nilsen Fid 1.7.1903.
Lensm. Torkel Tobiassen Øydne midleretidig fra 14.6.1905, fast 3.10.1905 (f.1866).
Lensm. Severin Øydne 21.5.1920.
Kristi Øydne 1.9.1920 (f. 1871).
Asbjørg Øydne 1.8.1936 (f. 1904). Under tjenestefrihet uten lønn fra 13.1.1955 med Martha Eikeland som vikar. Asbjørg Øydne sluttet pga sykdom 1.1.1958.
Poståpner Alice Sofie Kjellingland 1.5.1958 (f. 1909).
Posteksp.D Inger Marie Hæåk 1.11.1977 (f. 1918).
Res.posteksp. John Stanley Ørseng vikar 1.12.1983, fast 1.9.1985 (f.1955).
Postkass.vikar John Sverre Skofteland 1.5.1987 (f. 1962).
Vikar Anita Kristin Johansen fra 18.10.1993.
Postst.vikar Solveig Marie Fidjeland fra 1.3.1994.
Postst.vikar Anita Kristin Johansen fra 1.5.1994.

Årlig poståpnerlønn var i 1860 12 spd., i 1882 kr 75,-.

---------