NK 1089 – KYSNESSTRAND

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-123

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KYSNESSTRAND (Ref#: 6587 , Kilde: KulturNav)

KYSNESSTRAND - se KYSNESSTRANDEN

---------

KYSNESSTRANDEN (Ref#: 6588 , Kilde: KulturNav)

KYSNESSTRANDEN poståpneri, på Hammer, i Strandebarm og Varaldsø herred, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 15.1, 15.2. og 27.6.1892, med virksomhet fra 1.7.1892, og med 2 ganger ukentlig båtforbindelse til/fra Strandebarm poståpneri. Sirk. 18, 5.7.1892.

Poståpneriet ble fra 1.10.1911 flyttet fra Hammer til Kysnes.

Navnet ble fra 1.7.1920 skrevet KYSNESSTRAND. Sirk. 31, 19.11.1920.

Poståpneriet ble fra 1.2.1958 lagt under Norheimsund postkontor. Sirk. 31, 19.11.1957.

Fra 1.1.1973 lagt under Odda postområde. Sirk. 39, 6.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5626 KYSNESSTRAND ble lagt ned fra 17.6.1996. Ingen endring i ppostadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 8.5.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5626)
Poståpnere/styrere:
Husmann Ole Pedersen Hammeren 1.7.1892.
Handelsm. og ds.eksp. Tobias Iversen Gangdal 1.10.1911 (f. 1882).
Tlf.styrer Hans Tobiassen Gangdal midlt. 25.8.1952, fast 1.12.1952 (f. 1908).
Stasj.holder Klara Amanda Gangdal kst. 1.10.1967 (f. 1916).
(?) (?) (?)

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1897 kr 50,-, i 1901 kr 80,-, i 1906 kr 100,-, i 1910 kr 150,-, i 1913 kr 200,- i og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------