NK 1088 – SELJE

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #171-120

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SELJE (Ref#: 10736 , Kilde: KulturNav)

SELJE - se SELØ

---------

SELØ (Ref#: 10772 , Kilde: KulturNav)

SELØ poståpneri, Selløe, i Eide prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, lå delvis under Bergen og delvis under Aalesund postkontor, er det Selje poståpneri på Vanylven Prestegaard som omtales i posthistorien fra 1823.

Det er ikke funnet noteringer om når det ble opprettet offentlig poståpneri på stedet. Imidlertid er SELLØE benevnt poståpneri i en portotabell fra 1833 i postruten mellom Aalesund og Selløe.

I poststedsfortegnelsen 1848 er navnet skrevet SELØ.

Fra 1.10.1871 ble poståpneriet fast lagt under Bergen postkontor.

I poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til SELJE.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.4.1915 under Moldøen (Måløy) postkontor. Sirk. 66, 22.12.1914.

Fra 15.1.1928 under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen under Måløy postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.4.1970 lagt under Nordfjordeid postkontor. Sirk. 18, 28.5.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6740 SELJE tildelt postnr 6741.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 260 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6740)
Poståpnere/styrere:
De første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Koren, som var mulig poståpner da.
L.K. Eide notert i 1841.
Kappelan Wilhelm F. Koren 1.10.1871.
Kirkesanger Knud Halvorsen 1.5.1874.
Handelsm. Laurits Olaus Halvorsen 1.7.1881 (f. 1847).
Sersjant Peter I. Hove 22.12.1909 (f. 1880).
Frk. Lilly Hove 1.9.1930.
Ds. eksp. Magnus Hove 1.9.1940 (f. 1916, død 20.11.1947).
Vikarer fra 20.11.1947.
Johan Knudsen Berstad 1.2.1949 (f. 1915).
Landpostbud Sivert Kjøde midlertidig fra 8.2.1955.
Poståpner Rasmus Sandvik 1.9.1957 (f. 1898).
Anfinn Johannes Elde midlertidig fra 1.11.1959, kst. 1.2.1960 (f. 1930).
Postmester: Poststyrer Målfrid Marit Støvreide 1.6.1998.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1841 1866 1874 1883 1896 1904 1908 1912 1913 1914
Spd. 8 20 24
Kr 160 320 400 450 500 600 650

Fra 1917 ble lønnen satt til kr 800,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------